Yrke performancekonstnär

Performancekonstnärer skapar ett uppträdande som kan vara en valfri situation som inkluderar fyra grundelement: tid, rum, konstnärens kropp eller närvaro i ett medium samt ett förhållande mellan konstnären och publiken eller åskådare. Uppträdandet kan vara antingen planerat eller spontant, med eller utan medverkan av publiken. Uppträdandet kan vara live eller via medier. Performancekonst kan ske var som helst, i vilken lokal eller miljö som helst och dess längd är obegränsad.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tekniker för skådespeleri och regi

  En rad tränings- och repetitionstekniker som syftar till att uppmuntra känslomässigt uttrycksfulla föreställningar. Tekniker för att hantera alla aspekter när det gäller att göra en film, spela en rollfigur och göra framträdanden i allmänhet. 

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

Färdigheter

 • Marknadsföra sig

  Marknadsföra egna styrkor, kompetens och sakkunskaper.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • övervaka sociologiska trender

  Kartlägga och utreda sociologiska trender och samhällsrörelser.

 • Utforma konstnärliga strategier

  Definiera din konstnärliga strategi genom att analysera din tidigare verksamhet och sakkunskap, identifiera komponenterna i din kreativa särprägel och beskriva din konstnärliga vision utifrån dessa slutsatser.

 • Diskutera konst

  Presentera och diskutera arten och innehållet av utförda eller blivande konstverk med en publik, reklamformgivare, katalogredaktörer, journalister och andra intressegrupper.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Anpassa ett framträdande till olika miljöer

  Ta hänsyn till den specifika miljön under framträdandet. Överväga att införliva vissa aspekter av denna i ditt arbete.

 • övervaka konstscenens utveckling

  Övervaka konstnärliga evenemang, trender och annan utveckling. Läsa nya konstpublikationer för att utveckla idéer och hålla kontakt med relevant konstverksamhet.

 • Utforma en konstnärlig vision

  Kontinuerligt utveckla och definiera en konkret konstnärlig vision med utgångspunkt i förslaget och hela vägen fram till den färdiga produkten.

Source: Sisyphus ODB