Yrke personlig tränare

Personliga tränare planerar, genomför och utvärderar träning eller fysisk aktivitet för en eller flera individuella kunder genom att samla in och analysera kundinformation. De strävar efter att säkra effektiviteten av individuella träningsprogram. Personliga tränare bör även aktivt uppmuntra potentiella kunder att delta i och ansluta sig till ordinarie träningsprogram med lämpliga motivationsstrategier.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Samla in hälsoinformation om kund

  Samla in hälsoinformation om enskilda kunder, identifiera vilken information som ska samlas in och ge råd till kunder om korrekta förfaranden, rutiner och risker innan den fysiska bedömningen och träningen inleds.

 • Se till att träningsmiljön är säker

  Välja rätt träningsmiljö och bedöma riskerna för att se till att den är säker, ren och välkomnande och att miljön används på det bästa sättet för träning.

 • Integrera träningsprinciper

  Tillämpa olika aspekter av hälsorelaterad träning i utformningen av ett specifikt träningsprogram som syftar till att tillgodose klientens förmåga, behov, livsstil och träningspreferenser.

 • Föreskriva övningar

  Tillhandahålla en rad övningsprogram i enlighet med kundernas behov genom tillämpning av principerna för övningsprogramplanering.

 • Främja en sund livsstil

  Ge information till kunder om den roll som fysisk aktivitet, träningsformer och därtill hörande tjänster spelar och om betydelsen av sunda aktiviteter för det dagliga livet.

 • Visa professionellt ansvarstagande

  Se till att andra anställda och kunder behandlas med respekt och att det alltid finns en lämplig ansvarsförsäkring vid utbildning.

 • Motivera fitnesskunder

  På ett positivt sätt samspela med och motivera fitnesskunder att delta i regelbunden fysisk aktivitet och främja motion som en del av en sund livsstil.

 • Förbereda träningspass

  Förbereda utrustning och lokaler för träningspass och säkra efterlevnad av branschens och nationella riktlinjer för normala arbetsrutiner samt planera tidpunkter och sekvenser för passet.

 • Anpassa fitnessövningar

  Föreslå relevanta anpassningar eller alternativ för att ta hänsyn till enskilda kunders särdrag eller behov samt ge deltagarna råd om intensitet och hur deras individuella prestationer och resultat kan förbättras.

 • Analysera en persons fitnessinformation

  Utföra fitnessbedömningar för att fastställa fitness- och färdighetsnivån och analysera information om enskilda kunder.

 • Integrera rörelsevetenskap i programutformningen

  Utforma rörelser och övningar i enlighet med det muskuloskeletala systemets funktioner och biomekaniska begrepp. Utveckla program i enlighet med de fysiologiska begreppen, hjärt- och andningssystemen och energisystemen.  

 • Identifiera kundmål

  Fastställa individuella motiv som leder till att hälsomål på kort, medellång och lång sikt uppnås.

 • Informera kunder om vinsterna med en hälsosam livsstil

  Ge korrekt information om den fysiska verksamhetens roll och stimulera den som tränar med kontroll av hälsostatus för att de ska börja med och bibehålla sunda levnadsvanor. Informera sina kunder om principerna för kost- och vikthantering.

 • Uppvisa en professionell attityd gentemot kunder

  Visa prov på ansvar och yrkesmässig aktsamhetsplikt gentemot kunder, vilket inbegriper kommunikativa färdigheter och fokus på kundomhändertagande.

Source: Sisyphus ODB