Yrke platschef

Platschefer ansvarar för inspelningsplatser utanför studion och all tillhörande logistik. De förhandlar om användning av platser och förvaltar platsen under inspelningen. Platschefer hanterar filmbesättningens säkerhet och skydd på arbetsplatsen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Analysera logistikbehov

  Analysera logistikbehoven i alla avdelningar på organisationsnivå.

 • Förhandla pris

  Ordna en överenskommelse om priset på varor eller tjänster som tillhandahålls eller erbjuds.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Ansvara för förbrukningsvaror

  Förvalta och övervaka lagret av förbrukningsvaror för att säkerställa att produktionskraven och tidsfristerna alltid kan uppfyllas.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Förbereda vägbeskrivningar

  Utforska olika vägar till inspelningsplatser. Föra anteckningar. Skapa detaljerade väganvisningar som ges till skådespelarna och filmteamet. Uppföra vägskyltar.

 • Ansvara för underhåll av anläggning

  Ansvara för saneringen och underhållet av en viss anläggning för att säkerställa att den är ändamålsenlig.

 • Ordna tillstånd

  Skaffa tillstånd för att filma på plats. Samråda med ägare och lokala myndigheter.

 • Ansvara för platslogistik

  Se till att artister, hjälppersonal och utrustning kommer fram i tid och på ett organiserat sätt. Organisera catering, strömförsörjning, parkering osv.

 • Söka efter lämpliga inspelningsplatser

  Leta upp platser som lämpar sig för filminspelning eller fototagning.

 • Samarbeta med ett förproduktionsteam

  Samråda med förproduktionsteamet om förväntningar, krav, budget osv.

Source: Sisyphus ODB