Yrke processoperatör, livsmedelsindustri

Processoperatörer (livsmedelsindustri) tillhandahåller och utför en eller flera arbetsuppgifter i olika etapper av livsmedelsproduktionen. De utför produktionsmoment och -processer för livsmedel och drycker, förpackar, styr maskiner manuellt eller automatiskt, följer på förhand fastställda rutiner samt iakttar bestämmelser om livsmedelssäkerhet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för livsmedelssäkerhet

  Vetenskapliga principer för livsmedelssäkerhet, vilka omfattar beredning, hantering och förvaring av livsmedel, för att minimera risken för livsmedelsburna sjukdomar och andra hälsorisker.

Färdigheter

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • övervaka lagring av ingredienser

  Övervaka lagring av ingredienser och utgångsdatum med hjälp av veckorapporter som syftar till att ge god lagerrotation och minskat avfall.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tillsätta ingredienser vid livsmedelsproduktion

  Tillsätta ingredienser i de mängder som krävs enligt receptet och hantera hur dessa ingredienser ska tillsättas.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Föra register över lager av varor i produktion

  Föra register över varor oavsett om de är varor i främre ledet (dvs. råvaror), mellanledet eller efterledet (dvs. färdiga produkter). Räkna varor och förvara dem inför kommande produktions- och distributionsverksamheter.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Säkerställa att livsmedel i produktionskedjan hålls kylda

  Tillämpa olika metoder för att bibehålla korrekt temperatur för livsmedel och produkter i varje led i produktions- och distributionskedjan.

 • övervaka produktionslinjen

  Övervaka produktionslinjen för tecken på problem såsom högbildning och blockeringar.

 • Hjälpa till med råvaruhantering

  Hjälpa till med hantering av råvaror och växter som krävs av produktionsavdelningen. Övervaka behoven av material och informera om när lagernivåerna når en ny beställningsnivå.

Source: Sisyphus ODB