Yrke processoperatör, massakokare

Processoperatörer (massakokare) kokar träspån med soda eller syra för att separera trämassa från oönskade beståndsdelar. De testar den resulterande lösningen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Pappersmassatyper

  Typer av pappersmassa baserat på deras fibertyp och de specifika kemiska processer genom vilka de skapades.

 • Papperstyper

  De kriterier som används för att fastställa skillnader i papperstyper, till exempel grovhet och tjocklek, och de tillverkningsmetoder och träslag som de olika papperstyperna härrör från.

 • Typer av massakokningsmaskiner

  Dessa inkluderar stationära och roterande massakokningsmaskiner som kokar träspån i en syralösning för framställning av pappersmassa som ska användas vid tillverkning av papper.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • övervaka pappersmassekvalitet

  Undvika lägre kvalitet på återvunnet papper och pappersmassa genom att hålla ögonen öppna för klibbighet, plast, färg, oblekta fibrer, ljusstyrka och smuts.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Använda massakokare

  Tillsätt kokkemikalier och ånga för att lösa upp lignin och separera växtfibrerna och dela upp träflis för att återvinna massa efter blekning och torkning.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Tvätta fibrer

  Ta bort den kemiska lösningen från smältningsprocessen för att göra pappersmassan mjuk och fibrös.

 • ändra koncentration för pappersmassa

  Mäta pappersmassans vikt och koncentration för vidare bearbetning och lagring genom att använda skivfilter och beräkna massans densitet enligt särskilda formler.

Source: Sisyphus ODB