Yrke processoperatör, rostning av kakaobönor

Processoperatörer (rostning av kakaobönor) förbereder och hanterar kakaobearbetningsutrustning såsom kontinuerliga rostugnar, fläktsystem samt tork- och kvarnutrustning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rostade kakaobönor

  Egenskaper för rostade kakaobönor och rostningsprocesser och -metoder.

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

 • Kemiska reaktioner vid rostning av kakaobönor

  Korrekt rostning som förebygger förekomsten av bakterier. Kemiska reaktioner inträffar när kakaobönor rostas, och korrekt rostning är en väsentlig del i framställningen av god choklad.

Färdigheter

 • övervaka rostning

  Övervaka rostning av kaffebönor och spannmål för att uppnå en lämplig rostningsnivå för de önskade aromerna och färgerna.

 • Sköta ugnsventilation

  Sköta en produktspecifik och energieffektiv ugnsventilation.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Kontrollera tillverkningsparametrar

  Kontrollera tillverkningsparametrar för att hålla de tekniska processerna under kontroll.

 • Underhålla industriugnar

  Sköta industriugnar i syfte att säkerställa effektiv och korrekt drift.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Smaka på kakaobönor

  Smaka av kakaobönor efter rostning och se till att det inte finns några råa eller brända smaker.

 • Utföra värmebehandling

  Utföra värmebehandling som syftar till att preparera och bevara halvbearbetade eller färdigställda livsmedelsprodukter.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Hantera höga temperaturer

  Hantera höga temperaturer och samtidigt hålla koncentrationen och tillse effektivitet under krävande förhållanden.

 • Hålla rätt temperatur på köksutrustning

  Hålla rätt kylnivåer och förvara utrustningen vid rätt temperatur.

 • Sköta maskinfläktar

  Starta fläktar som tvingar in konditionerad luft i trummor eller fack.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Hantera brandfarliga ämnen

  Hantera brandfarliga ämnen inom rostningsverksamhet och säkerställa att säkerhetsåtgärder finns införlivade.

 • Tillämpa olika rostningsmetoder

  Använda olika metoder för att rosta kakaobönor, till exempel ugnsstekning, luftrostning, trumrostning, kafferostning och varmluftspistol. Använd de olika metoderna i enlighet med produktionskraven, typen av kakaobönor och önskad chokladprodukt.

 • Använda industriugnar

  Observera temperatur och värma upp ugnen till den angivna temperaturen. Använda ugnsplåtar och underlätta rostningen med hjälp av instrument som hindrar korn från att fastna i plåtarna.

 • Kontrollera kakaobönor

  Kontrollera kakaobönor för att välja ut rätt bönor för rostning och malning. Se till att de valda bönorna uppfyller kvalitetsstandarderna. Rengöra kakaobönor med mindre defekter.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

Source: Sisyphus ODB