Yrke processoperatör, rostning av kakaobönor

Processoperatörer (rostning av kakaobönor) förbereder och hanterar kakaobearbetningsutrustning såsom kontinuerliga rostugnar, fläktsystem samt tork- och kvarnutrustning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rostade kakaobönor

  Egenskaper för rostade kakaobönor och rostningsprocesser och -metoder.

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

 • Kemiska reaktioner vid rostning av kakaobönor

  Korrekt rostning som förebygger förekomsten av bakterier. Kemiska reaktioner inträffar när kakaobönor rostas, och korrekt rostning är en väsentlig del i framställningen av god choklad.

Färdigheter

 • övervaka rostning

  Övervaka rostning av kaffebönor och spannmål för att uppnå en lämplig rostningsnivå för de önskade aromerna och färgerna.

 • Sköta ugnsventilation

  Sköta en produktspecifik och energieffektiv ugnsventilation.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Kontrollera tillverkningsparametrar

  Kontrollera tillverkningsparametrar för att hålla de tekniska processerna under kontroll.

 • Underhålla industriugnar

  Sköta industriugnar i syfte att säkerställa effektiv och korrekt drift.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Smaka på kakaobönor

  Smaka av kakaobönor efter rostning och se till att det inte finns några råa eller brända smaker.

 • Utföra värmebehandling

  Utföra värmebehandling som syftar till att preparera och bevara halvbearbetade eller färdigställda livsmedelsprodukter.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Hantera höga temperaturer

  Hantera höga temperaturer och samtidigt hålla koncentrationen och tillse effektivitet under krävande förhållanden.

 • Hålla rätt temperatur på köksutrustning

  Hålla rätt kylnivåer och förvara utrustningen vid rätt temperatur.

 • Sköta maskinfläktar

  Starta fläktar som tvingar in konditionerad luft i trummor eller fack.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Hantera brandfarliga ämnen

  Hantera brandfarliga ämnen inom rostningsverksamhet och säkerställa att säkerhetsåtgärder finns införlivade.

 • Tillämpa olika rostningsmetoder

  Använda olika metoder för att rosta kakaobönor, till exempel ugnsstekning, luftrostning, trumrostning, kafferostning och varmluftspistol. Använd de olika metoderna i enlighet med produktionskraven, typen av kakaobönor och önskad chokladprodukt.

 • Använda industriugnar

  Observera temperatur och värma upp ugnen till den angivna temperaturen. Använda ugnsplåtar och underlätta rostningen med hjälp av instrument som hindrar korn från att fastna i plåtarna.

 • Kontrollera kakaobönor

  Kontrollera kakaobönor för att välja ut rätt bönor för rostning och malning. Se till att de valda bönorna uppfyller kvalitetsstandarderna. Rengöra kakaobönor med mindre defekter.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

Source: Sisyphus ODB