Yrke processoperatör inom malmanrikning

Processoperatörer inom malmanrikning hanterar diverse anläggningar och utrustning för omvandling av råvaror till säljbara produkter. De lämnar lämplig information om processen till kontrollrummet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Hantera kommunikation mellan arbetslag på olika skift

  Kommunicera relevant information om förhållanden på arbetsplatsen, framsteg, händelser och potentiella problem till arbetarna i nästa skift.

 • Hantera kemikalier

  Hantera kemikalier på ett säkert sätt, använda dem effektivt och se till att inga skador drabbar miljön.

 • Blanda behandlingsmaterial

  Blanda behandlingsmaterial inklusive reagenser, katalysatorer och olika kemikalier.

 • Samla in prover

  Konfigurera och använda utrustning för uppsamling av vatten-, gas- eller jordprover för testning.

 • Använda utrustning för storleksminskning av råmineraler

  Sköta utrustning för att minska råmineralernas storlek så att dessa kan bearbetas vidare. Arbeta med gyrotekniska krossar och käkkrossar samt rull-, kul- och autogena kvarnar.

 • Använda utrustning för separation av råmineraler

  Använda diverse maskiner för att separera råmineraler för vidare bearbetning på grundval av partikelstorlek eller kemisk sammansättning. Arbeta med siktar, flytceller, spiraler, jiggar, trummor och cykloner.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

Source: Sisyphus ODB