Yrke produktionsdesigner

Produktionsdesigner ansvarar för det övergripande utseendet (stil, färger och platser) på tv-program, serier, filmer och reklam. De skapar det visuella konceptet för hela produktionen, t.ex. dekordesign, ljus, kostymer och kameravinklar. De samarbetar med regissören och designer samt övervakar det konstnärliga teamet. De skapar även skisser och teckningar, letar efter uppgifter om färger och platser samt föreslår rekvisita och scendekor för regissören.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Etapper i filmproduktion

  Olika utvecklingsfaser under filmproduktion, t.ex. manusskrivande, finansiering, filmning, redigering och distribution.

Färdigheter

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Analysera logistikbehov

  Analysera logistikbehoven i alla avdelningar på organisationsnivå.

 • Leda kostympersonal

  Samordna och leda kostympersonal som arbetar med att rita, skära och sy kostymer och prover.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Skapa produktionsschema

  Skapa en tidsplan för produktionen av en film, ett tv-program eller en konstnärlig produktion. Besluta hur lång tid varje etapp ska ta och vilka kraven är. Ta hänsyn till produktionsteamets befintliga scheman och utarbeta en genomförbar tidsplan. Informera teamet om schemat.

 • Utföra undersökningar gällande designtrender

  Utföra undersökningar om nuvarande och framtida utvecklingar och trender inom design och egenskaperna inom relevanta målmarknader.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Uppskatta arbetstid

  Ta fram korrekta beräkningar i tid som är nödvändiga för att fullgöra framtida tekniska uppgifter på grundval av tidigare och nuvarande information och observationer eller planera hur lång tid enskilda uppgifter i ett visst projekt beräknas pågå.

Source: Sisyphus ODB