Yrke rådgivare, vinodling

Rådgivare (vinodling) ger råd om förbättring av druvproduktion och vinproduktion.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • åtgärder mot växtsjukdomar

  Typer och egenskaper av sjukdomar hos växter och grödor. Olika slags bekämpningsmetoder, aktiviteter med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växt eller gröda, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Typer av vin

  Det stora utbud av olika viner, inklusive sorter, ursprungsregioner och vinernas särskilda egenskaper. Vinets framställningsprocess, såsom druvsort, jäsningsmetod och de olika skördar som slutprodukten består av.

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Hantering av bordsdruvor

  Förstå odlingsmetoder för både nya och befintliga kultivarer för bordsdruvor, spaljékonstruktion, tak och frukthantering, vinfysiologi inklusive ljus- och kolhydratfrågor, tillväxtregulatorer och ringbarkning samt bestämmelser om vinkapacitet och lastning av grödor.

 • Trädgårdsskötsel

  Normal odlingspraxis, inbegripet men inte begränsat till plantering, beskärning, korrigerande beskärning och gödsling.

 • Russindruvor

  Regler och villkor för odling av russindruvor, vinets egenskaper och odlingsföreskrifter.

Färdigheter

 • Hantera näringsämnen

  Samla in och bearbeta prover av jord och växtvävnad. Övervaka användningen av kalk och gödslingsmedel.

 • Ge råd om bättre druvkvalitet

  Ge råd om metoder och förfaranden för att förbättra druvornas kvalitet.

 • Kontrollera vinkvalitet

  Smaka av vin och sträva efter att förbättra dess kvalitet. Utveckla nya former av vin. Se till att kvaliteten upprätthålls under alla produktionsled, även när vinet har buteljerats. Dokumentation av att kvalitetskontroller överensstämmer med specifikationerna. Ansvara för underhållet av alla kvalitetsparametrar för alla viner.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Ge råd om bättre vinkvalitet

  Ge råd om bättre vinkvalitet, särskilt beträffande tekniska aspekter av vinodlingar.

 • Ge råd om växtmineralnäring

  Ge råd om protokoll för växtodlingsparametrar, joninnehållet och -sammansättningen, jordanalys, flödesmätning och analys av högt genomflöde genom offentliga anläggningar.

 • Ge råd om nitratförorening

  Dikväveoxid bidrar till att utarma ozonskiktet, som skyddar jorden från ultraviolett strålning. Det är också det mineralgödsel som används mest på jordbruksmark. Gödsling innebär att stora mängder kväve har tillförts i vinodlingszonernas ekosystem.

 • Ge råd om gödselmedel och herbicider

  Kunna ge råd om när och var det kan vara nödvändigt att använda gödselmedel och växtbekämpningsmedel.

 • Kontrollera druvkvalitet

  Diskutera druvornas kvalitet och kvantitet med vinodlare under hela växtsäsongen.

 • Utveckla druvodlingstekniker

  Utveckla odlingstekniker för vindruvor för att förbättra vinets kvalitet och lönsamhet. Arbeta med design av spaljéer, krontak och frukthantering, växtfysiologi, tillväxtreglerande medel, vinrankans bärförmåga och bestämning av skördebelastning.

Source: Sisyphus ODB