Yrke redigerare, desktop publishing

Redigerare (desktop publishing) ansvarar för utformning av publikationer. De använder datorprogram för att organisera texter, fotografier och andra material till en attraktiv och lättläslig slutprodukt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

 • Desktop publishing

  Skapande av dokument på en dator med hjälp av kunskap om sidlayout. Desktop publishing-programvara kan skapa layouter och producera typografisk text- och bildformat.

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

 • Trycktekniker

  Metoder och processer som används för att reproducera text och bilder med hjälp av ett huvudschema eller en mall, t.ex. boktryck, gravyrtryck och lasertryck.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Prepress-processer

  De processer som äger rum mellan skapandet av en tryckt layout och den slutliga tryckningen, till exempel redigering, kontrolläsning, korrekturläsning, m.fl.

 • Typografi

  Förfarandet för att ordna skriftliga texter för tryckprocesser.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

Färdigheter

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Söka i databaser

  Söka efter information eller personer via databaser.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Omvandla krav till visuell design

  Utveckla den visuella designen utifrån från givna specifikationer och krav, på grundval av analysen av omfattning och målgrupp. Skapa en visuell representation av idéer, till exempel i form av logotyper, webbplatsgrafik, digitala spel och layouter.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Använda dtp-teknik

  Använda dtp-teknik och dtp-programvara för att skapa sidlayouter och text med typografisk kvalitet.

 • Anpassa innehåll till form

  Anpassa formen och innehållet för att se till att de passar ihop.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

Source: Sisyphus ODB