Yrke regiassistent, film

Regiassistenter (film) ansvarar för organisering, schemaläggning och planering av skådespelare, teknisk personal och aktiviteter på scenen. De hjälper video- och filmregissörer, förvaltar budgetar och ser till att produktionsaktiviteterna följer tidsschemat.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Etapper i filmproduktion

  Olika utvecklingsfaser under filmproduktion, t.ex. manusskrivande, finansiering, filmning, redigering och distribution.

Färdigheter

 • Samordna repetitioner

  Organisera repetitionsscheman för skådespelare och den tekniska personalen, samla in och uppdatera nödvändig kontaktinformation samt anordna eventuella ytterligare möten för skådespelare och den tekniska personalen.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Samarbeta med teknisk personal i konstnärliga produktioner

  Samordna din konstnärliga verksamhet med andra som specialiserar sig på projektets tekniska sida. Informera den tekniska personalen om dina planer och metoder och få återkoppling om genomförbarhet, kostnader, förfaranden och annan relevant information. Förmåga att förstå vokabuläret och praxisen i tekniska frågor.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Utveckla projektscheman

  Fastställa etapper för projektets genomförande och skapa en tidsplan. Synkronisera nödvändig verksamhet, med beaktande av konvergensen i fråga om produktionsfaktorer. Fastställa ett schema.

 • Analysera måluppfyllelse

  Analysera de åtgärder som vidtagits för att nå organisationens mål i syfte att bedöma vilka framsteg som gjorts, huruvida målen är genomförbara och för att säkerställa att målen kan uppnås till satta deadlines.

 • Samordna transporter

  Tidsplanera transporter.

 • Sköta pappersarbete

  Hantera arbetsrelaterat pappersarbete för att se till att alla relevanta krav är uppfyllda.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

Source: Sisyphus ODB