Yrke regiassistent, teater

Regiassistenter (teater) tillgodoser behov hos regissören och produktionen vid varje föreställning och agerar som förmedlare mellan artister, teaterpersonal och scenregissörer. De för anteckningar, ger återkoppling, samordnar repetitionsschemat, antecknar regianvisningar, repeterar eller granskar scener, förbereder eller delar ut noter till skådespelare och underlättar kommunikationen mellan designer, produktionspersonal och regissören.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tekniker för skådespeleri och regi

  En rad tränings- och repetitionstekniker som syftar till att uppmuntra känslomässigt uttrycksfulla föreställningar. Tekniker för att hantera alla aspekter när det gäller att göra en film, spela en rollfigur och göra framträdanden i allmänhet. 

 • Konsthistoriska värden

  Historiska och konstnärliga värden som anges för ett representativt urval av konstverken inom det specifika området.

Färdigheter

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Analysera konstnärliga koncept på grundval av scenframträdande

  Analysera det konstnärliga konceptet, formen och strukturen avseende ett liveframträdande utifrån iakttagelser under repetitionerna eller improvisation. Skapa en strukturerad bas för designprocessen för en viss produktion.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Vara en förbindelselänk mellan teaterledning och designteam

  Fungera som förbindelselänk mellan skådespelare, teaterpersonal, regissörer och designteam.

 • Upprätthålla scenanteckningar

  Skapa och uppdatera scenanteckningar för att registrera skådespelarnas och rekvisitans position i varje scen. Dessa anteckningar delas med direktören, den tekniska chefen och ensemblen.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Ansvara för manusarbetet

  Ansvara för utarbetande, arkivering och distribution av manus för alla produktioner.

 • Läsa manus

  Läsa ett spelhäfte eller filmmanus, inte bara som litteratur utan för att identifiera handlingar, känslomässiga tillstånd, karaktärers utveckling, situationer, olika scenuppsättningar och platser osv.

 • Upprätthålla en produktionsbok

  Upprätthålla en konstnärlig produktionsbok och ta fram det slutgiltiga manuset för arkivering.

Source: Sisyphus ODB