Yrke renhållningsarbetare

Renhållningsarbetare använder renhållningsutrustning och -maskiner för att avlägsna avfall, blad eller skräp från gator. De dokumenterar sina renhållningsarbeten samt rengör och utför underhåll och mindre reparationer på den utrustning som används.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Arbetsmiljöåtgärder inom städbranschen

  Förebyggande åtgärder och ingreppsmetoder som används inom städbranschen för att upprätthålla hälsa och säkerhet för alla arbetstagare och tredje parter.

 • Avfallsdeponering

  Förfaranden som ska följas vid deponering av insamlat avfall på ett säkert sätt och avsedd plats.

 • Säker gaturenhållning i trafik

  Metoder för vägvård i trafik på ett säkert sätt med hänsyn till trafikregler och stillastående objekt.

 • Lokal geografi

  De fysiska och geografiska egenskaperna och beskrivningarna inom ett lokalt område, med gatunamn och inte enbart.

Färdigheter

 • Använda trycktvätt

  Använda högtrycksutrustning för att rengöra områden, ytor och material.

 • Sköta rengöringsutrustning

  Rengöra och bevara rengöringsutrustning och -material i erforderligt skick.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Använda gatudammsugare

  Använda dammsugare för att samla in och avlägsna avfall eller löv i stadsmiljöer.

 • Hantera insamlat avfall

  Flytta insamlat avfall till den angivna insamlingsplatsen och bortskaffa avfallet i enlighet med rättsliga och organisatoriska krav.

 • Underhålla gaturenhållningsmaskin

  Övervaka gaturenhållningsmaskinen för att säkerställa goda driftsförhållanden genom att kontrollera bränslenivåer, lufttryck och hydraulsystem.

 • Utföra städning i utomhusmiljö

  Anpassa metoderna och förfarandena för rengöring till rådande miljö- och väderförhållanden som regn, kraftiga vindar eller snö, när dessa påverkar prestanda hos utrustning eller maskiner som används.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Använda mekanisk gaturenhållningsutrustning

  Använda och justera mekanisk utrustning såsom uppsugningsenheter, skyddsanordningar, sprututrustning eller vattenslangar som används för att avlägsna smuts på gator.

Source: Sisyphus ODB