Yrke renhållningsförare

Renhållningsförare kör stora fordon som används för sophämtning. De kör sopbilen med insamlat avfall från hushåll och anläggningar som har lastats på bilen av renhållningsarbetare och transporterar avfallet till en avfallshanterings- och deponeringsanläggning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av renhållningsfordon

  Olika typer av tunga lastbilar som används för avfallsinsamling, såsom frontlastare, baklastare och sidolastare.

 • Lagstiftning om avfallstransporter

  Förordningar och lagstiftning om säker transport av farliga och icke-farliga avfallsmaterial, produkter och anordningar.

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Köra renhållningsfordon

  Köra en tung lastbil utrustad för renhållning på ett säkert sätt och i enlighet med vägregler och lagstiftning om avfallshantering.

 • Följa arbetsschema för transport

  Följa den tidtabell för tilldelade arbetsuppgifter som tagits fram av transportföretaget.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Parkera fordon i depå

  Parkera de fordon som används för yrkesmässig verksamhet i det angivna fordonsområdet efter användning, på ett säkert sätt som följer bestämmelserna.

 • Föra avfallsinsamlingsregister

  Föra register över rutter och schemaläggning av avfallsinsamling samt typ och volym av insamlat avfall.

Source: Sisyphus ODB