Yrke revisor, offentlig förvaltning

Revisorer inom offentlig förvaltning leder ekonomiavdelningen vid en statlig institution. De hanterar institutionens ekonomiska förvaltning, utgifter och intäktsskapande samt efterlevnad av skatteregler och annan finansiell lagstiftning. De utför administrativa uppgifter för att säkerställa registerhållning, utarbetar planer för budgetförvaltning och utför ekonomiska prognoser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ekonomiska prognoser

  Det verktyg som används inom ekonomisk förvaltning för att identifiera intäktstendenser och uppskatta ekonomiska förhållanden.

 • Offentliga finanser

  Statens ekonomiska inflytande och hur statens inkomster och utgifter hanteras.

 • Bokföringsmetoder

  Metoder för registrering och sammanställning av affärs- och finansiella transaktioner samt analys, kontroll och rapportering av resultaten.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

Färdigheter

 • övervaka finansiella konton

  Hantera enhetens ekonomiadministration, hålla nere kostnaderna till endast nödvändiga utgifter och maximera intäkterna i din organisation.

 • Skapa en finansiell rapport

  Slutföra projektredovisningen. Utarbeta en konkret budget, jämföra den planerade och den faktiska budgeten och dra slutgiltiga slutsatser.

 • Utföra finansiella revisioner

  Utvärdera och övervaka den ekonomiska hälsan, de transaktioner och de finansiella rörelser som anges i företagets redovisning. Se över redovisningen för att säkerställa förvaltarskap och styrbarhet.

 • Utveckla klientkontostrategi

  Skapa strategiska mål och åtgärder för framtida interaktion med ett konto för organisationen.

 • Granska offentliga inkomster

  Granska de resurser som finns tillgängliga för nationella eller lokala myndigheter, t.ex. skatteintäkter, för att se till att inkomsterna är förenliga med inkomstförväntningarna, att inga fel görs och att det inte förekommer någon misstänkt verksamhet vid hanteringen av de offentliga finanserna.

 • Granska offentliga utgifter

  Inspektera finansiella förfaranden inom en statlig organisation som arbetar med budget- och resursfördelningar och -utgifter i syfte att säkerställa att inga fel görs och att det inte förekommer någon misstänkt aktivitet i hanteringen av finansiella konton, samt att utgifterna överensstämmer med de finansiella behoven och prognoserna.

 • Kontrollera finansiella resurser

  Övervaka och kontrollera budgetar och finansiella resurser, och tillhandahålla en god bolagsstyrning.

Source: Sisyphus ODB