Yrke ritare, elektronisk utrustning

Ritare på området elektronisk utrustning bistår elektronikingenjörer vid projektering och utformning av elektronisk utrustning. De upprättar tekniska ritningar och monteringsdiagram över elektroniska system och komponenter med hjälp av teknisk ritningsprogramvara.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Kretsscheman

  Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.

 • Integrerade kretsar

  Elektroniska komponenter bestående av en uppsättning elektroniska kretsar placerade på halvledarmaterial, t.ex. kisel. Integrerade kretsar kan bestå av flera miljarder elektroniska komponenter i mikroformat och är en av grundkomponenterna i elektronisk utrustning.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Mönsterkort

  Mönsterkort är centrala komponenter för nästan all elektronisk utrustning. De består av tunna plattor eller substrat där elektroniska komponenter, till exempel mikrochips, placeras. De elektroniska komponenterna är elektriskt anslutna genom konduktiva spår och klossar.

 • Standarder för elektronisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsnormer samt föreskrifter om användning och tillverkning av elektronisk utrustning och dess komponenter såsom halvledare och kretskort.

 • Typer av elektronik

  Olika kategorier inom elektronik, t.ex. hemelektronik, medicintekniska produkter, mikroelektronik, datorer, informations- och kommunikationsutrustning samt mätutrustning.

 • Elektroniska komponenter

  Anordningar och komponenter som finns i elektroniska system. Dessa anordningar kan variera från enkla komponenter, som förstärkare och oscillatorer, till mer komplexa integrerade paket, till exempel integrerade kretsar och kretskort.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Manuella ritmetoder

  Metoder som används för att skapa detaljerade ritningar med hjälp av särskilda pennor, linjaler, mallar och skalor.

Färdigheter

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Designa elektroniska system

  Utforma skisser och designa elektroniska system, produkter och komponenter med hjälp av programvara och utrustning för datorstödd formgivning (CAD-program). Genomföra en simulering så att en bedömning av produktens livskraft kan göras och de fysiska parametrarna kan undersökas innan produkten konstrueras.

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

 • Designa mönsterkort

  Designa mönsterkort som används i elektroniska produkter såsom mobiltelefoner och datorer, se till att inkludera integrerade kretsar och mikrochips i designlösningen.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Anpassa ritningar

  Redigera ritningar, schematiska diagram och utkast enligt specifikationer.

 • Göra blåkopior

  Utforma layoutspecifikationer för maskiner, utrustning och byggnadskonstruktioner. Ange vilka material som ska användas och komponenternas mått. Visa olika vinklar och vyer av produkten.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Göra upp tekniska planer

  Göra upp detaljerade tekniska planer för maskiner, utrustning, verktyg och andra produkter.

Source: Sisyphus ODB