Yrke sömnadsarbetare, ändringssömnad

Sömnadsarbetare (ändringssömnad) ser till att de färdiga plaggen ändras i enlighet med verksamhetens krav. De ansvarar för kvaliteten på eventuella ändringar eller anpassningar samt förser lagervaror med varumärken i enlighet med riktlinjer för kundbranding.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Knapphålssömnad

  Metoder för knapphålssömnad på klädesplagg med hjälp av specialiserade knapphålssymaskiner.

 • Klädtillverkningsteknik

  Traditionella och avancerade tekniker för tillverkning av kläder. Tekniker, inbegripet processer, maskiner, o.s.v., i syfte att sammanställa och utforma mönsterkrav, bidra till kostnadsberäkning av produkter och fastställande av kriterier för monteringssekvenser och kvalitetssäkring.

 • Standardstorlekssystem för kläder

  Standardiserade storlekssystem för kläder som utvecklats av olika länder. Skillnader mellan olika länders system och standarder, utvecklingen av systemen enligt utvecklingen av människokroppens form och deras användning inom klädesbranschen.

 • Tillverkning av tillskärningsmallar

  Tillskärningsdiagram för ett exakt mönster av figurer för en viss stil och de storlekar som ska skäras ut från en enda spread. Tillskärningsmallar kan göras genom att manuellt spåra mastermönster på tyget eller papperet eller genom att manipulera och markera datoriserade mönsterbilder. Process för att bestämma den effektivaste utformningen av figurer för en viss stil, ett visst tyg och en viss storlek. 

 • Utbredning av tyg inom klädindustrin

  Förberedande åtgärd för att skära till textilbitar, som består av att lägga travar av utrullade tyger på varandra i en förutbestämd riktning och med en förutbestämd sida uppåt.

 • Tygegenskaper

  Påverkan av kemisk sammansättning och molekylarrangemang hos garn och fiber samt tygstrukturen hos textilmaterial, de olika fibertyperna, deras fysikaliska och kemiska egenskaper och olika materialegenskaper, materialen som används i olika processer och effekten på materialen när de bearbetas. 

 • Tillverkning av hemtextilier

  Tillverkningsprocesser för klädesplagg och hemtextilier. Olika metoder och maskiner som används i tillverkningsprocessen.

 • Modehistoria

  Dräkter och kulturella traditioner kring kläder.

 • Klädtillverkning

  De processer som används vid tillverkning av klädesplagg samt metoder och maskiner som ingår i tillverkningsprocessen.

Färdigheter

 • Skapa klädmönster

  Skapa klädmönster med hjälp av datorprogram för mönsterframtagning, eller för hand utifrån modedesigners skisser eller tillhandahållna produktspecifikationer. Skapa mönster för olika storlekar, modeller och komponenter i kläderna.

 • Samordna tillverkningsverksamhet

  Samordna tillverkningsaktiviteter utifrån produktionsstrategier, policyer och planer. Undersöka detaljer kring planeringen, t.ex. produkternas förväntade kvalitet, mängder, kostnader och nödvändig arbetsinsats för att prognostisera eventuella nödvändiga åtgärder. Justera processer och resurser för att minimera kostnaderna.

 • Skära till tyg

  Skära till tyg och andra klädesmaterial med hänsyn till mått och tygernas placering i flera lager på skärbordet samt se till att tyget används så effektivt som möjligt för att förebygga slöseri. Skära till tyger för hand, med elektriska knivar eller andra skärverktyg beroende på vad som passar för tyget. Använda datoriserade system eller automatiska tillskärningsmaskiner.

 • Gradera klädmönster

  Gradera mönster genom att modifiera storlekarna på ursprungliga mönster för att skapa mönsteruppsättningar som passar olika kroppstyper och -storlekar.

 • Inspektera klädprodukter

  Inspektera och testa klädprodukter, detaljer och material för att säkerställa efterlevnad av specifikationer och standarder; kassera eller utrangera produkter, material och utrustning som inte uppfyller specifikationerna.

 • Jämföra accessoarer

  Jämföra accessoarer för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera accessoarer utifrån deras egenskaper och användning inom konfektionstillverkning.

 • Använda maskiner för klädtillverkning

  Använda och övervaka maskiner som tillverkar diverse klädesplagg. Använda och övervaka maskiner som viker tyger till uppmätt längd samt mäta olika tygbitar.

 • Analysera strategier i leverantörskedjan

  Granska en organisations planeringsinformation om produktionen, dess förväntade produktionsenheter, kvalitet, kvantitet, kostnad, tillgängliga tid och behov av arbetskraft. Lägga fram förslag för att förbättra produkter, tjänsternas kvalitet och minska kostnaderna.

 • Stryka textilier

  Pressa och stryka textilier för att forma eller släta ut dem och ge dem det slutliga utseendet. Stryka för hand eller med hjälp av ångpressar.

 • Bedöma kläders kvalitet

  Bedöma sömnad, konstruktion, tillbehör, fästen, dekorationer och färgskiftningar hos plagget; bedöma mönstrets kontinuitet och placering; bedöma band och foder.

 • Sy ihop tygstycken

  Använda enkla eller avancerade symaskiner, både hushållssymaskiner och industrimaskiner, för att sy stycken av tyg, vinyl eller läder i syfte att tillverka eller laga klädesplagg, och se till att trådar som väljs uppfyller specifikationerna.

 • Skilja mellan tyger

  Skilja mellan tyger för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera tyger på grundval av deras egenskaper och deras användning vid tillverkning av kläder.

 • ändra kläder

  Ändra kläder genom att reparera eller anpassa dem i enlighet med kundens tillverkningsspecifikationer. Utföra ändringar för hand eller med hjälp av utrustning.

 • Använda textilteknik för handgjorda produkter

  Använda textilteknik för att tillverka handgjorda produkter som mattor, väggbonader, broderier, spetstyg, silkestryck, klädesplagg m.m.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Sy textilbaserade artiklar

  Sy olika textilbaserade produkter och klädesplagg. Kombinera god hand-ögon-samordning, manuell skicklighet och fysisk och mental uthållighet.

 • Tillverka klädprodukter

  Tillverka antingen massproducerade eller skräddarsydda klädesplagg av olika typ, sätta och foga ihop klädernas komponenter med hjälp av t.ex. sömnad eller limning. Foga ihop klädsplagg med hjälp av stygn och sömmar, t.ex. kragar, ärmar, fram- och bakdelar, fickor.

Source: Sisyphus ODB