Yrke siare / sierska

Siare/sierskor hävdar att de kan spå framtida händelser i en persons liv och ge kunderna sin tolkning. De använder ofta olika tekniker såsom konsten att spå i kort, i handen eller i teblad.  

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Spådomskonst

  De metoder eller föremål som används av siare för att tolka och förutspå framtiden, exempelvis avläsning av kort, handflator eller teblad.

 • Ockultism

  Studiet av ockult konst eller sedvänjor, tron på övernaturliga makter. Dessa metoder omfattar alkemi, spiritism, religion, magi och spådomskonst.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

Färdigheter

 • Hitta nya kunder

  Inleda verksamhet för att locka till sig nya och intressanta kunder. Be om rekommendationer och referenser, hitta platser där potentiella kunder kan lokaliseras.

 • Ge råd i personliga frågor

  Ge råd till personer i frågor som rör kärlek och giftermål, affärs- och karriärmöjligheter, hälsa och andra personliga aspekter.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Upprätthålla brukarnas personliga integritet

  Respektera och upprätthålla brukarens värdighet och personliga integritet; skydda hans/hennes konfidentiella uppgifter och tydligt förklara policyn om konfidentialitet för brukaren och andra berörda parter.

 • Använda rådgivningsmetoder

  Ge råd till kunder i olika personliga eller yrkesmässiga frågor.

 • Bedöma karaktär

  Bedöma hur en viss person kommer att reagera verbalt eller fysiskt i en specifik situation eller på en viss händelse.

 • Marknadsföra sig

  Marknadsföra egna styrkor, kompetens och sakkunskaper.

Source: Sisyphus ODB