Yrke skatterådgivare

Skatterådgivare utnyttjar sin sakkunskap inom skattelagstiftning för att ge kommersiellt inriktade rådgivnings- och konsulttjänster till ett brett spektrum av kunder från alla ekonomiska sektorer. De förklarar komplicerad skatterelaterad lagstiftning för sina kunder och hjälper dem att säkerställa den mest effektiva och förmånliga skattebetalningen genom att utforma skatteeffektiva strategier. De informerar dem även om förändringar och utveckling i skattesystemet och kan specialisera sig på skattestrategier för fusioner eller multinationell omorganisering för företagskunder, trust- och fastighetsskatter för enskilda kunder osv.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Momslagstiftning

  Moms som tas ut på inköpspriser för varor och den lagstiftning som styr denna verksamhet.

Färdigheter

 • Underteckna deklarationer

  Se över och lämna in deklarationer samt fungera som en garanti för att inkomstdeklarationen är i sin ordning och uppfyller statliga krav.

 • Ge råd om skatteplanering

  Ge råd om lämpliga strategier som syftar till att inkludera skatter i den övergripande finansieringsplanen och minska skattebelastningen. Ge råd i frågor som rör skattelagstiftning och informera om vilka konsekvenser beslut i finansiella frågor kan få vid skattedeklaration. Ge råd i frågor som rör bildande av företag, investeringar, rekrytering eller ledningsövertag inom företag.

 • Informera om skatteplikt

  Informera organisationer och enskilda personer om deras specifika skatteplikter och de lagar och förordningar som gäller för ekonomiska frågor, t.ex. skatteavgifter.

 • Sprida information om skattelagstiftning

  Ge råd om möjliga konsekvenser för företag eller individer vid beslut om skattedeklarationer på grundval av skattelagstiftning. Ge råd om de gynnsamma skattestrategier som skulle kunna tillämpas beroende på kundens behov.

 • Hantera sin personliga ekonomi

  Fastställa personliga ekonomiska mål och ange en strategi för att uppnå dessa mål när det gäller att vid behov söka stöd och råd.

 • Fylla i deklarationsblanketter

  Summera all avdragsgill skatt under kvartalet eller beskattningsåret, färdigställa skattedeklarationsblanketter och återkräva skatter från statliga myndigheter genom att lämna in deklarationsblanketterna. Arkivera de handlingar och redovisningar som ligger till grund för deklarationen.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Undersöka beskattningsförfaranden

  Utred de förfaranden som reglerar beskattningsverksamhet, såsom de metoder som används vid beräkning av skatt för organisationer eller individer, processen kring skattehantering och skattekontroll samt förfaranden för skatteåterbäring.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Granska deklarationer

  Granska de handlingar som redovisar skatteplikt för de skatter som inte automatiskt dras av på löner för att säkerställa att korrekta skattesatser betalas av de skatteskyldiga personerna och organisationerna.

 • Ge råd om skattepolitik

  Ge råd till regeringstjänstemän om ändringar i skattepolitiken och skatteförfarandena samt genomförandet av ny politik på nationell och lokal nivå.

 • Granska skattehandlingar

  Granska akter och dokumentation som rör skattemål för att säkerställa att det inte förekommer någon otillåten eller bedräglig aktivitet och för att se till att förfarandet överensstämmer med lagstiftningen.

 • Säkra känslig kundinformation

  Välja ut och tillämpa säkerhetsåtgärder och -regler för känslig kundinformation i syfte att skydda kundernas integritet.

 • Utarbeta rapporter

  Samla in, registrera och utarbeta finansiella rapporter om ett företags finansiella ställning vid utgången av en viss period eller ett visst räkenskapsår. Rapporterna som består av fem delar som är rapporten över finansiell ställning, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital, rapporten över kassaflöden och noter.

 • Beräkna skatt

  Beräkna de skatter som ska betalas av en person eller organisation, eller betalas tillbaka av en statlig institution, i enlighet med särskild lagstiftning.

Source: Sisyphus ODB