Yrke specialist på växtämnen

Specialister på växtämnen tillhandahåller djupa kunskaper om växter och botaniska ämnen för produktion av alkoholhaltiga drycker baserade på örter. Dessa yrkesgrupper kombinerar kunskap om smakkemi, biologisk vetenskap och teknik. De kan använda örtbearbetningsmaskiner som garanterar att krossningsprocessen behåller så mycket av aromen som möjligt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Växtsorter

  Principer om växter med särskild fokus på örtartade växter och ettåriga växter i obearbetad form.

 • Botanik

  Taxonomi eller klassificering av växter, fylogeni och evolution, anatomi och morfologi samt fysiologi.

 • Laboratorievetenskaper

  Laboratorievetenskap, som t.ex. biologi, kemi, fysik, integrerad vetenskap eller avancerad laboratorievetenskap.

Färdigheter

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Sköta maskiner för malning av växter

  Använda maskiner för malning av växter som använder teknik som bevarar deras smak och arom.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Göra sensorisk utvärdering

  Utvärdera kvaliteten på en viss typ av mat eller dryck på grundval av utseende, lukt, smak, arom m.m. Föreslå möjliga förbättringar och jämförelser med andra produkter.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Undersöka produktionsprover

  Undersöka produktionsprover visuellt eller manuellt för att kontrollera egenskaper som klarhet, renhet, konsistens, fukt och textur.

 • Skapa dryckesrecept med örter

  Skapa recept på drycker utifrån forskningsresultat avseende växtextrakt och kombinationer därav, samt deras potentiella användningsområden i tillverkningen av handelsvaror.

 • Analysera livsmedels- och dryckesprover

  Undersöka om livsmedel eller drycker är säkra att konsumeras av människor. Kontrollera att de viktigaste ingredienserna har rätt koncentration och att märkningsdeklarationerna och halten av näringsämnen i dessa är korrekta. Se till att prover av livsmedel och drycker följer särskilda standarder eller förfaranden.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

Source: Sisyphus ODB