Yrke speditör vid distributionscentrum

Speditörer vid distributionscentrum säkerställer effektiv transport av tillverkade varor. De anger rutter och fyller i fraktdokument.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

Färdigheter

 • Lasta bulklastbilar

  Utföra uppgifter som rör fastställande av färdvägar och lastning av bulklastbilar.

 • Ta fram resplaner för bulklastbilar

  Tillhandahålla planer för lastning och transport med lastbilar enligt order.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Lasta produkter för avsändning

  Lasta varor på ett lämpligt sätt så att de kan skickas till mottagaren på ett säkert sätt.

 • Arbeta på ett ekonomiskt effektivt sätt

  Arbeta så effektivt som möjligt och undvika slöseri med material, tid och energi i största möjliga mån.

 • Meddela kolleger om problem

  Meddela och ge återkoppling till seniora kolleger i händelse av problem eller avvikelser.

 • Skicka iväg beställningar

  Packa och leverera de förpackade varorna till ett transportföretag.

 • Undvika eftersläpning i mottagandet av råvaror

  Undvika eftersläpningar vid upphandling, mottagande, produktion och bulkutlastning för att upprätthålla smidig funktion av mottagningspunkten för råvaror.

 • Planera transportverksamhet

  Planera mobilitet och transport för olika avdelningar i syfte att uppnå bästa möjliga rörlighet av utrustning och material. Förhandla fram bästa möjliga leveranspriser; jämföra olika anbud och välja ut det mest tillförlitliga och kostnadseffektiva.

 • övervaka dirigeringen av leveranser

  Organisera distributionen av last, dvs. spedition. Ta hänsyn till kundens instruktioner och avgöra var det kan krävas sedvanliga eller varierande rutter.

 • Etablera kontakt med transportföretag

  Etablera förbindelser med transportföretag för att förhandla fram förmånliga avtal för transport av varor och boskap.

 • Genomföra effektiviseringsplaner för logistikverksamhet

  Genomföra effektiviseringsplaner som utarbetas av chefer för anläggningar. Använda teknik, resurser och utbildning för att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen.

 • Planera avsändande av produkter

  Anordna och planera avsändning av varor enligt tidsplanen.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Förflytta råvaror i bulk

  Förflytta torra råvaror med hjälp av lämpliga mekaniska hanteringsanordningar (såsom skruvmatare) eller med hjälp av gravitation eller pneumatiska hjälpmedel.

Source: Sisyphus ODB