Yrke spinnmaskinoperatör

Spinnmaskinoperatörer tillverkar garn, tvinnade material och andra fibrer med hjälp av spinn-, tvinn-, lindnings- och spolmaskiner. De hanterar råmaterial, förbereder dem för spinnprocesser och använder maskiner för detta ändamål. De utför även rutinmässigt underhåll av maskinen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Gängtyper

  Typer av gängor, som t.ex. unified-gänga, metrisk gänga, fyrkantig gänga, ACME-gänga, tandad gänga och deras egenskaper och användningsområden. 

Färdigheter

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

 • Beräkna garnnummer

  Kunna mäta garnlängd och garnvikt för att bedöma finheten hos stapelfiber, luntor av stapelfiber och garn med olika mätsystem. Även kunna konvertera till de olika numreringssystemen, t.ex. tex, Nm, Ne och denier.

 • Lösa utrustningsfel

  Identifiera, rapportera och reparera utrustningsskador och tekniska fel samt kommunicera med fältrepresentanter och tillverkare för att erhålla reparations- eller reservdelar.

 • Tillverka stapelfibergarn

  Sköta drift, övervakning och underhåll av maskiner och processer för att tillverka stapelfibergarn.

 • Sköta spinnmaskiner

  Använda spinnmaskiner för att bevara effektiviteten och produktiviteten på hög nivå.

 • Skära fibrer

  Skära fibrer på ett upprullat fiberarbetsstycke för att frigöra arbetsstycket.

 • Ställa in drifthastigheten för tillverkningsmaskiner

  Fastställa hastigheten vid vilken en tillverkningsmaskin ska arbeta för att uppnå erforderlig produktionskapacitet i tillverkningsprocesser.

 • Säkerställa hälsa och säkerhet vid tillverkning

  Säkerställa personalens hälsa och säkerhet under tillverkningsprocessen.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Upprätthålla arbetsstandarder

  Upprätthålla arbetsstandarder för att förbättra och erhålla nya färdigheter och arbetsmetoder.

 • Förse maskin med lämpliga verktyg

  Förse maskinen med de verktyg och artiklar som behövs i en viss produktion.

 • Justera trådspänning

  Justera spänningen på tråden som ska lindas. Se till att tråden varken är så lös att den orsakar ojämnhet hos arbetsstycket eller så snäv att tråden deformeras eller trådförhållandet blir otillfredsställande.

 • Avlägsna defekta produkter

  Avlägsna defekta material från produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB