Yrke ståuppkomiker

Ståuppkomiker berättar humoristiska historier, skämt och roliga repliker som oftast beskrivs som monolog, sketch eller nummer. De uppträder ofta i komediklubbar, barer, nattklubbar och teatrar. De kan även använda musik, trolleritrick eller rekvisita för att komplettera sitt uppträdande.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Analysera egna prestationer

  Förstå, analysera och beskriva de egna prestationerna. Sätta in ditt arbete i ett sammanhang i fråga om stilar, trender, utvecklingar osv. Utvärdera ditt eget arbete vid repetitioner och föreställningar.

 • Visa professionellt ansvarstagande

  Se till att andra anställda och kunder behandlas med respekt och att det alltid finns en lämplig ansvarsförsäkring vid utbildning.

 • Engagera publiken emotionellt

  Skapa ett känslomässigt band till publiken genom ditt uppträdande. Engagera publiken med sorg, humor, ilska eller andra känslor, alternativt en kombination av dessa känslor, och bjuda in publiken att dela din upplevelse.

 • Ta emot återkoppling om konstnärligt utövande

  Ta emot återkoppling, förslag till diskussioner och möjligheter till utveckling av rörelseprecision, rytm, musikalitet, föreställningens detaljer, samverkan med kollegor och scenfaktorer och områden som behöver förbättras. Ta hänsyn till återkoppling för att utveckla potentialen som artist. Följa instruktioner från koreografer/repetitionsledare/dansledare samt andra medarbetare (dramaturg, artister/dansare, musiker osv.) och se till att vara överens med regissören/ledningsteamet.

 • Arbeta självständigt som artist

  Utveckla egna sätt att utföra artistiska uppträdanden, motivera sig med lite eller ingen tillsyn och lita på sig själv för att få saker gjorda.

 • Skapa ett nummer

  Skapa ett nummer som inkluderar sång, dans, skådespel eller alla dessa tillsammans.

 • Studera roller i manus

  Studera och repetera roller från manus; tolka, lära in och memorera repliker, stunttrick och regiinstruktioner.

 • Berätta en historia

  Berätta en sann eller fiktiv historia för att engagera en publik och få dem att känna igen sig i karaktärerna i berättelsen. Hålla publikens intresse under handlingens gång och se till att berättelsens poäng, om en sådan finns, förmedlas.

 • Samspela med en publik

  Förmedla det konstnärliga värdet av konstformen/-formerna. Svara på publikens reaktioner och involvera publiken.

 • Framträda live

  Uppträda framför livepublik.

Source: Sisyphus ODB