Yrke standardiseringsingenjör

Standardiseringsingenjörer övervakar de sista stadierna i ett projekt när systemen installeras och testas. De inspekterar utrustning, lokaler och anläggningar för att se till att de uppfyller kraven och specifikationerna. De utför de nödvändiga kontrollerna och ger sitt godkännande för att slutföra projektet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Idrifttagning

  Metoder för övervakning av funktionen hos system, byggnader eller anläggningar under de sista faserna före idrifttagning.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Säkerhetsteknik

  Den tekniska disciplin som används för att se till att system, maskiner och utrustning fungerar enligt fastställda säkerhetsnormer och lagar, t.ex. miljölagstiftning.

 • Kvalitetssäkringsförfaranden

  Förfaranden för besiktning av en produkt eller ett system för att säkerställa att den överensstämmer med specifikationer och krav.

Färdigheter

 • Jämföra systemparametrar med referensvärden

  Se till att de mätbara faktorer som definierar driften av ett system uppfyller de förutbestämda normerna.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Testa kraftverksprestanda

  Analysera kraftverksprestanda genom att köra anläggningen på maximal produktionsnivå under en på förhand fastställd tidsperiod för att fastställa prestandan och kontrollera efterlevnaden av lagstadgade kvalitetskrav.

 • Använda testutrustning

  Använda utrustning för att testa prestanda och drift av maskiner.

 • Samarbeta med kvalitetssäkringsansvariga

  Ha ett nära samarbete med berörda kvalitetssäkrings- eller klassificeringsansvariga.

 • Samarbeta med ingenjörer

  Arbeta nära och kommunicera med ingenjörer om formgivningar eller nya produkter.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Använda mätinstrument

  Använda olika mätinstrument beroende på vilken egenskap som ska mätas. Använda olika instrument för att mäta längd, area, volym, hastighet, energi, kraft och annat.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Säkerställa att rättsliga krav uppfylls

  Säkerställa att alla rättsliga krav uppfylls.

Source: Sisyphus ODB