Yrke statist

Statister utför aktiviteter i bakgrunden eller i utgör delar i folkmängder under inspelningar. De bidrar inte direkt till handlingen men är viktiga för att skapa trovärdighet eller en viss atmosfär.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Agera i flera tagningar

  Agera ut samma scen flera gånger i rad oberoende av handlingen tills scenen anses vara tillfredsställande.

 • Följa den konstnärliga ledarens anvisningar

  Följa den konstnärliga ledarens instruktioner och samtidigt förstå hans/hennes kreativa vision.

 • Uppträda diskret

  Vara diskret och inte dra till sig uppmärksamhet.

 • Uttrycka sig fysiskt

  Uttrycka känslor och idéer genom rörelser, gester och handlingar.

 • Agera trovärdigt

  Gå tillväga på ett sätt som skapar trovärdighet och tillit.

 • Harmonisera kroppsrörelser

  Harmonisera kroppsrörelser efter rytm och melodi, estetiskt eller dramatiskt koncept, dramatiskt tempo osv.

Source: Sisyphus ODB