Yrke stenklyvningsmaskinist

Stenklyvningsmaskinister hanterar och utför underhåll på maskiner som klyver sten. De bearbetar sten till olika former såsom block, kullerstenar, plattor och betongvaror. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Typer av sten för bearbetning

  Olika typer av sten som bearbetas till byggmaterial av stenhuggare och andra stenbearbetare. Stenens mekaniska egenskaper såsom vikt, draghållfasthet och hållbarhet. Ekonomiska egenskaper såsom kostnader, transport och inköp.

Färdigheter

 • Ställa in klyvningsgränser

  Ställa in klyvningsgränser efter bredden eller längden på snittet och mäta avståndet från bladet för att se till att stenmaterialet delas i överensstämmelse med kraven.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Hantera stenblock

  Manövrera stenblocken, placera dem i rätt läge i maskinbädden med elektriska lyftanordningar, träblock och kilar.

 • Besluta var stenen ska klyvas

  Undersöka stenen för att bestämma riktningen av dess textur och placeringen av skärbladet eller hål för pluggar.

 • Sköta stenklyvningsmaskin

  Sköta maskinen som klyver betongsten i byggblock genom att placera stenen mot ändstopp och trycka ned pedalen för att sänka klingan.

Source: Sisyphus ODB