Yrke stuntkoordinator, kampscener

Stuntkoordinatorer instruerar artister om hur kampscener ska utföras på ett säkert sätt. De regisserar kampscener i samband med exempelvis dansföreställningar, filmer och tv-program, cirkus, varieté m.m. Stuntkoordinatorer kan ha sin bakgrund i till exempel fäktsport, skytte, boxning eller kampsporter såsom judo, wushu eller karate, eller ha militär utbildning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Lagstiftning om scenkamp

  De rättsliga upplysningar och försäkringar man behöver för att arbeta som kampledare med utövande konstnärer, med beaktande av användningen av vapen och riskbedömning.

 • Kroppskännedom

  De viktigaste aspekterna av tillämpad anatomi, psykologi, näring och fysiologi samt psykosociala studier och hur de förhåller sig till självuppfattningen om den egna kroppen. 

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • övervaka konstscenens utveckling

  Övervaka konstnärliga evenemang, trender och annan utveckling. Läsa nya konstpublikationer för att utveckla idéer och hålla kontakt med relevant konstverksamhet.

 • Anpassa kamptekniker för föreställningar

  Se till att de kamptekniker som används i en föreställning är anpassade efter ändamålet. Sörja för aktörernas och publikens säkerhet. Anpassa kampteknikerna så att de passar i sammanhanget och med den konstnärliga visionen bakom produktionen.

 • Hantera en konstnärlig karriär

  Presentera dig själv och ditt konstnärliga perspektiv. Positionera ditt arbete på målmarknaderna. Främja och marknadsföra dig själv och din nisch.

 • Utforma ett förhållningssätt till sin scenkampsdisciplin

  Analysera arbetet och expertisen för disciplinen och använda detta för att hitta en strategi för att rikta kamprörelserna tillsammans med koreografen/regissören.

 • Bevara scenkampsscener

  Flytta arbetet från en plats till en annan vid behov. Se till att videoupptagningen sker. Se till att arbetets integritet respekteras och att delar med koppling till arbetet bibehålls (vapen, ammunition osv.). Uppdatera ett arbete när det begärs.

 • Coacha utövare av sin scenkampsdisciplin

  Vägleda aktörernas utbildningstillfällen i din scenkampsdisciplin så att de kan bemästra kamptekniker och rörelser. Bedöma deras möjligheter att lära sig kamprörelser på ett säkert sätt. Organisera utbildningen och fastställa dess mål. Leda aktörernas utbildning.

 • Leda arbetet med slagsmålsscener

  Förmedla förväntningar och riktade resultat, överföra slagsmålsscenerna, den tekniska aspekten av kampstilen osv. Hjälpa artister/dansare att internalisera slagsmålsscener och kamptekniker. Övervaka dem i handling samt motivera och hjälpa dem att nå sin fulla potential. Göra dem medvetna om de risker som är förknippade med detta. Samla ihop artisterna för att repetera slagsmålen.

 • Anpassa arbetet till lokalen

  Anpassa de fysiska, praktiska och konstnärliga komponenterna i arbetet till de verkliga förhållandena i lokalen. Kontrollera lokalens materialparametrar och tekniska förhållanden såsom kulisser och belysning. Kontrollera placeringen av säten. Bedöma miljöns och rummets inverkan på arbetet.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Marknadsföra sig

  Marknadsföra egna styrkor, kompetens och sakkunskaper.

Source: Sisyphus ODB