Yrke symaskinsoperatör

Symaskinsoperatörer sköter specialsymaskiner i den industriella produktionskedjan för kläder. De utför arbetsmoment såsom sammanfogning, montering, förstärkning, lagning och modifiering av kläder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Klädtillverkning

  De processer som används vid tillverkning av klädesplagg samt metoder och maskiner som ingår i tillverkningsprocessen.

 • Knapphålssömnad

  Metoder för knapphålssömnad på klädesplagg med hjälp av specialiserade knapphålssymaskiner.

 • Tygegenskaper

  Påverkan av kemisk sammansättning och molekylarrangemang hos garn och fiber samt tygstrukturen hos textilmaterial, de olika fibertyperna, deras fysikaliska och kemiska egenskaper och olika materialegenskaper, materialen som används i olika processer och effekten på materialen när de bearbetas. 

 • Tillverkning av hemtextilier

  Tillverkningsprocesser för klädesplagg och hemtextilier. Olika metoder och maskiner som används i tillverkningsprocessen.

 • Klädtillverkningsteknik

  Traditionella och avancerade tekniker för tillverkning av kläder. Tekniker, inbegripet processer, maskiner, o.s.v., i syfte att sammanställa och utforma mönsterkrav, bidra till kostnadsberäkning av produkter och fastställande av kriterier för monteringssekvenser och kvalitetssäkring.

Färdigheter

 • Samordna tillverkningsverksamhet

  Samordna tillverkningsaktiviteter utifrån produktionsstrategier, policyer och planer. Undersöka detaljer kring planeringen, t.ex. produkternas förväntade kvalitet, mängder, kostnader och nödvändig arbetsinsats för att prognostisera eventuella nödvändiga åtgärder. Justera processer och resurser för att minimera kostnaderna.

 • Brodera tyger

  Brodera tyger av olika ursprung eller färdiga artiklar med hjälp av brodermaskin eller för hand.

 • Jämföra accessoarer

  Jämföra accessoarer för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera accessoarer utifrån deras egenskaper och användning inom konfektionstillverkning.

 • Tillverka klädprodukter

  Tillverka antingen massproducerade eller skräddarsydda klädesplagg av olika typ, sätta och foga ihop klädernas komponenter med hjälp av t.ex. sömnad eller limning. Foga ihop klädsplagg med hjälp av stygn och sömmar, t.ex. kragar, ärmar, fram- och bakdelar, fickor.

 • ändra kläder

  Ändra kläder genom att reparera eller anpassa dem i enlighet med kundens tillverkningsspecifikationer. Utföra ändringar för hand eller med hjälp av utrustning.

 • Sy ihop tygstycken

  Använda enkla eller avancerade symaskiner, både hushållssymaskiner och industrimaskiner, för att sy stycken av tyg, vinyl eller läder i syfte att tillverka eller laga klädesplagg, och se till att trådar som väljs uppfyller specifikationerna.

 • Sy textilbaserade artiklar

  Sy olika textilbaserade produkter och klädesplagg. Kombinera god hand-ögon-samordning, manuell skicklighet och fysisk och mental uthållighet.

 • Använda maskiner för klädtillverkning

  Använda och övervaka maskiner som tillverkar diverse klädesplagg. Använda och övervaka maskiner som viker tyger till uppmätt längd samt mäta olika tygbitar.

 • Skilja mellan tyger

  Skilja mellan tyger för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera tyger på grundval av deras egenskaper och deras användning vid tillverkning av kläder.

Source: Sisyphus ODB