Yrke tablettoperatör

Tablettoperatörer styr fyllning av gelatinkapslar med specifika läkemedel.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

Färdigheter

 • Underhålla kapselringar

  Hantera fyllandet av kapselringar med tomma kapslar, frikoppla ringarna när den nedre halvan av kapslarna är fylld med pulvriserad medicin, återkoppla ringarna och föra in dem i slutnings- och utskjutningsgafflar.

 • Följa instruktioner

  Kunna följa skriftliga eller muntliga instruktioner.

 • Planera underhållsverksamhet

  Planera och organisera processen för att bevara utrustning eller system i gott arbetsskick genom att inspektera anläggningen, lösa fel, ersätta slitna delar och utföra andra underhållsuppgifter.

 • Förstå instruktioner

  Ha förmåga att förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 • Mata ut fyllda kapslar

  Trycka ner pedalen för att mata ut de redan slutna kapslarna i den mottagande behållaren.

 • Montera maskiner

  Montera maskiner i enlighet med instruktioner och specifikationer.

 • Fylla på med läkemedel

  Fylla på läkemedel i kapslingsmaskinens påfyllningsmagasin

 • Fylla på med kapslar

  Fylla de tomma kapslarna i fyllningstratten.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • Kontrollera mindre omfattande underhållsarbete

  Uppföljning av underhåll och reparationer som ska utföras. Lösa mindre problem och överlåta svårare problem på den underhållsansvariga personen.

 • Inspektera kapslar

  Inspektera färdigställda kapslar enligt ett specifikationsblad för att upptäcka eventuella felaktiga vikter, skador eller bristfälligt innehåll.

Source: Sisyphus ODB