Yrke teatertekniker

Teatertekniker utför tekniska uppgifter som möjliggör liveföreställningar. De bygger och monterar ner scener och dekorationer, installerar och styr ljud-, belysnings-, inspelnings- och videoutrustning samt organiserar transport av dekorer och teknisk utrustning för föreställningar vid byte av lokal.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Förbereda följespottar

  Montera och testa följespottar på olika typer av platser.

 • Fininställa en projektor

  Justera styrreglage på projektionsutrustningen för att få en tydlig och välplacerad bild.

 • Följa tidsanvisningar

  Observera dirigenten, orkestern eller regissören och följa tidsanvisningar för text och vokalnummer korrekt.

 • Montera fackverk

  Använda fackverk, dvs. metallstrukturer som får sin beständighet genom att struktureras i triangulära former, för att bygga scener inför föreställningar.

 • Fördela kontrollsignaler

  Fördela kontrollsignaler mellan ljustavlor, dimrar och annan belysningsutrustning. Kontrollsystemen kan vara antingen DMX eller nätbaserade.

 • Förbereda teknisk scenutrustning

  Installera mekanisk och teknisk scenutrustning. Testa installationen för att se till att allt fungerar ordentligt.

 • Manövrera följespottar

  Manövrera följespottar under en direktsändning utifrån visuella referenser eller dokumentation.

 • Dokumentera konstnärlig produktion

  Arkivera och dokumentera en produktion i alla dess faser efter uppträdandeperiodens slut så att den kan reproduceras och all relevant information förblir tillgänglig.

 • Montera belysning

  Montera, ansluta och testa belysningsutrustning i en miljö med liveuppträdande.

 • Ställa in ljusutrustningen

  Rikta och ställa in befintlig konventionell ljusutrustning enligt anvisningar och information från någon på golvet.

 • Manövrera kontrollsystem för scenrörelser

  Manövrera kontrollsystem för scenrörelser, t.ex. flygmekanismer. Använda manuella eller elektriska system.

 • Använda dimmerutrustning

  Installera, ansluta och använda dimmerutrustning (med uttag) i en miljö för direktuppträdande.

 • Montera dekorelement på scenen

  Montera dekorelement på scenen och dans- och scengolv på grundval av skriftliga handlingar

 • Rigga ljud på scen

  Montera, rigga, ansluta, testa och ställa in ljudutrustning på scen.

 • Upprätta en ljusplan

  Ta fram tekniska ritningar och dokumentation på belysningsavdelningen.

 • Använda ett ljudmixningsbord

  Använda ett ljudmixningssystem under repetitioner eller liveframträdanden.

 • Hantera dekorelement under repetition

  Hantera och montera dekorelement och scenmaterial under repetitioner på scenen.

 • Montera ned repetitionsdekor

  Ta isär alla förberedda scendekorelement efter repetitionen.

 • Förbereda utrustning i god tid

  Se till att förbereda utrustning enligt tidsfrister och scheman.

 • Avrigga elektronisk utrustning

  Avlägsna och lagra olika typer av elektronisk utrustning på ett säkert sätt efter användning.

 • ändra dekorelement under föreställning

  Byte av dekorelement under föreställningar och följa relevant dokumentation under föreställningar.

 • Montera föreställningsutrustning

  Montera ljud-, ljus- och videoutrustning på scenen före föreställningen i enlighet med specifikationerna.

 • Montera repetitionsutrustning

  Sammanfoga alla förberedda sceniska element för att förbereda en repetition.

Source: Sisyphus ODB