Yrke teknisk ledare

Tekniska ledare förverkligar skapares konstnärliga visioner inom tekniska begränsningar. De samordnar verksamheten inom olika produktionsenheter såsom dekor, kostymer, ljud, ljus och makeup. De anpassar prototypen och undersöker genomförbarheten, genomförandet, funktionen och den tekniska övervakningen av det konstnärliga projektet. De ansvarar även för scenutrustningen och den tekniska utrustningen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Teaterteknik

  Förstå tekniker som bidrar till lyckat framförande av en pjäs.

Färdigheter

 • Samordna med kreativa avdelningar

  Samordna verksamheten med andra konstnärliga och kreativa avdelningar.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Organisera repetitioner

  Hantera, planera och genomföra repetitioner för uppträdandet.

 • Skriva riskbedömningar för produktion av scenkonst

  Bedöma risker, föreslå förbättringar och beskriva åtgärder som ska vidtas på produktionsnivå inom scenkonst.

 • Samordna tekniska arbetsgrupper i konstnärliga produktioner

  Planera, samordna och övervaka arbetet i de tekniska arbetsgrupperna, t.ex. scenarbetare, kostympersonal, ljus- och ljudtekniker, sminköser och frisörer samt rekvisitagrupper, under uppsättning, repetition, framträdanden och nedmontering.

 • Främja arbetsmiljöfrågor

  Främja vikten av en säker arbetsmiljö. Vägled och stöd personal att aktivt delta i den kontinuerliga utvecklingen av en säker arbetsmiljö.

 • Förhandla om arbetsmiljöfrågor med tredje part

  Samråda, förhandla och komma överens om eventuella risker, åtgärder och säkerhetsrutiner med tredje parter.

Source: Sisyphus ODB