Yrke textilspinningstekniker

Textilspinningstekniker utför arbetsmoment relaterade till förberedelse av spinningsprocesser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Teknik för stapelspinnmaskin

  Teknik, drift, övervakning och underhåll av maskiner under garnspinningsprocessen.

Färdigheter

 • Beräkna garnnummer

  Kunna mäta garnlängd och garnvikt för att bedöma finheten hos stapelfiber, luntor av stapelfiber och garn med olika mätsystem. Även kunna konvertera till de olika numreringssystemen, t.ex. tex, Nm, Ne och denier.

 • Omvandla textilfibrer till fiberband

  Omvandla textilfibrer till fiberband genom att arbeta med öppning, kardning och utarbetande av fibrer.

 • Omvandla fiberband till tråd

  Omvandla fibrer till tråd eller garn genom kamprocesser som omvandlar kardflor till kammad fiber. Bilda korta fiber till garn med hjälp av garn- och trådprocessteknik, oftast ringspinning eller open-end spinning eller alternativa spinningtekniker. Arbeta i sträcknings- eller dragningsprocess för att omvandla fiberband till stapelfiber och omvandla fiberband till garn, genom ytterligare sträcknings- eller dragningsprocesser. Arbeta med rullningsmaskiner för lindning av garn från bobiner till spolar eller koniska spolar.

 • Tillverka stapelfibergarn

  Sköta drift, övervakning och underhåll av maskiner och processer för att tillverka stapelfibergarn.

Source: Sisyphus ODB