Yrke torkugnsskötare, lerprodukter

Torkugnsskötare (lerprodukter) hanterar torktunnlar för torkning av lerprodukter innan de bränns i ugnen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Uppfylla produktionskrav

  Uppfylla produktionskraven genom att läsa produktionsschemat och anpassa temperaturen till den faktiska fuktigheten, storleken och typen av produkter som kommer att torkas.

 • Sköta torktunnlar

  Sköta tunnlarna som används till att torka lerprodukter som tegel eller takplattor innan de vidarebehandlas i ugnen.

 • övervaka miljöparametrar

  Kontrollera hur tillverkningen av maskiner påverkar miljön, analysera temperaturnivåer, vattenkvalitet och luftförorening.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Förvalta avfall

  Förvalta eller bortskaffa stora mängder avfall eller farliga material. Se till att nödvändiga licenser och tillstånd finns, och att rimlig förvaltningspraxis, branschstandarder eller allmänt vedertagen jordbrukspraxis följs.

 • Sköta torkfläktar

  Sköta bärbara luft- och värmefläktar genom att placera dem i torkgångar för att torka särskilda produkter.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

Source: Sisyphus ODB