Yrke trafikförman, järnväg

Trafikförmän (järnväg) säkerställer säker och effektiv trafikering av tågtjänster. Kundernas säkerhet är deras främsta prioritering. Vid utförande av sina arbetsuppgifter kontrollerar de trafiksignalerna och kommunicerar direkt med lokförare och tågledare om huruvida det är säkert för tåget att komma i rörelse.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Kontrollera tågs avfärd

  Övervaka och kontrollera tågs avfärd; förse avgående tåg med det nödvändiga antalet vagnar och tillhandahålla säkerhetssäkring.

 • Hantera användningen av bangårdsresurser

  Hantera användningen av bangårdsresurser för att säkerställa maximal effektivitet. Förbereda resursanvändningen i förväg för att minimera tiden som tåg står stilla på bangårdar.

 • övervaka förhållanden som kan påverka tågtrafik

  Övervaka förhållanden som kan påverka tågtrafik, t.ex. tillgänglighet på arbetskraft, väderförhållanden, driftsduglighet, hastighet eller spårbegränsningar osv. Vidta åtgärder för att säkerställa och optimera tågets prestanda och säkerhet.

 • övervaka tågtidtabeller

  Se till att tågtidtabeller följs, dvs. att tågen inte lämnar stationen för sent eller för tidigt. Övervaka och reglera tågens avgång och ankomst för att undvika att tåg anländer för sent eller för tidigt.

 • Kontrollera tågs ankomst

  Övervaka och kontrollera tågens ankomst på tågstationer. Kontrollera inkommande tåg utifrån deras avgångsstationer.

 • Rangera ankommande laster

  Rangera ankommande fraktlaster till och från järnvägsvagnar på ankommande och avgående tåg.

 • Hantera stressande situationer

  Ta itu med och hantera mycket stressande situationer på arbetsplatsen genom att följa lämpliga förfaranden, kommunicera på ett lugnt och effektivt sätt och hålla sig sansad när beslut fattas.

 • Rangera utgående laster

  Rangera utgående laster till och från ankommande och utresande tåg.

Source: Sisyphus ODB