Yrke turistunderhållare

Turistunderhållare planerar och anordnar underhållningsaktiviteter för gäster på hotell- eller restauranganläggningar. De förbereder och samordnar aktiviteter för att underhålla kunder.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rekreationsverksamhet

  Området rekreationsverksamhet för kunder samt dess kännetecken och uttrycksformer.

Färdigheter

 • Hålla sig uppdaterad om lokala evenemang

  Följa information om kommande evenemang, tjänster eller aktiviteter genom att granska informationsblad och kommunikation på nätet.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Hjälpa klienter med särskilda behov

  Hjälpa klienter med särskilda behov i enlighet med relevanta riktlinjer och särskilda standarder. Ta hänsyn till deras behov och på ett noggrant sätt uppfylla dem vid behov.

 • Informera kunder om aktivitetsändringar och avbokningar

  Informera kunderna om förändringar, förseningar eller annulleringar av planerad aktivitet.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Visa interkulturell kompetens i hotellbranschen

  Förstå, respektera och bygga upp konstruktiva och positiva relationer med interkulturella klienter, gäster och medarbetare i hotellbranschen.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Få med gäster i underhållningen

  Underhålla gäster på en anläggning genom att låta dem delta i underhållningsaktiviteter för att göra deras vistelse mer njutbar och mer aktiv.

 • Ge turistrelaterad information

  Ge kunderna relevant information om historiska och kulturella platser och händelser samtidigt som informationen förmedlas på ett underhållande och informativt sätt.

 • Garantera samarbete mellan avdelningar

  Garantera kommunikation och samarbete med alla enheter och team i en viss organisation i enlighet med företagets strategi.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Ta fram underhållningsprogram

  Skapa, planera och vägleda engagerande och utmanande underhållningsprogram.

Source: Sisyphus ODB