Yrke turistunderhållare

Turistunderhållare planerar och anordnar underhållningsaktiviteter för gäster på hotell- eller restauranganläggningar. De förbereder och samordnar aktiviteter för att underhålla kunder.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rekreationsverksamhet

  Området rekreationsverksamhet för kunder samt dess kännetecken och uttrycksformer.

Färdigheter

 • Hålla sig uppdaterad om lokala evenemang

  Följa information om kommande evenemang, tjänster eller aktiviteter genom att granska informationsblad och kommunikation på nätet.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Hjälpa klienter med särskilda behov

  Hjälpa klienter med särskilda behov i enlighet med relevanta riktlinjer och särskilda standarder. Ta hänsyn till deras behov och på ett noggrant sätt uppfylla dem vid behov.

 • Informera kunder om aktivitetsändringar och avbokningar

  Informera kunderna om förändringar, förseningar eller annulleringar av planerad aktivitet.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Visa interkulturell kompetens i hotellbranschen

  Förstå, respektera och bygga upp konstruktiva och positiva relationer med interkulturella klienter, gäster och medarbetare i hotellbranschen.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Få med gäster i underhållningen

  Underhålla gäster på en anläggning genom att låta dem delta i underhållningsaktiviteter för att göra deras vistelse mer njutbar och mer aktiv.

 • Ge turistrelaterad information

  Ge kunderna relevant information om historiska och kulturella platser och händelser samtidigt som informationen förmedlas på ett underhållande och informativt sätt.

 • Garantera samarbete mellan avdelningar

  Garantera kommunikation och samarbete med alla enheter och team i en viss organisation i enlighet med företagets strategi.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Ta fram underhållningsprogram

  Skapa, planera och vägleda engagerande och utmanande underhållningsprogram.

Source: Sisyphus ODB