Yrke tvinnare

Tvinnare sköter maskiner som spinner ihop två eller flera fibrer till ett garn. De hanterar råvaror, förbereder dem för bearbetning och använder tvinningsmaskiner. De utför även rutinmässigt underhåll av maskiner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av textilfibrer

  Olika typer av textilfibrer, både naturliga, som ull och hampa, och konst- eller syntetfibrer.

 • Teknik för stapelspinnmaskin

  Teknik, drift, övervakning och underhåll av maskiner under garnspinningsprocessen.

Färdigheter

 • Sköta spinnmaskiner

  Använda spinnmaskiner för att bevara effektiviteten och produktiviteten på hög nivå.

 • Förbereda råmaterial

  Förbereda och mäta de basmaterial som behövs för att producera varor och färdiga produkter.

 • Ställa in drifthastigheten för tillverkningsmaskiner

  Fastställa hastigheten vid vilken en tillverkningsmaskin ska arbeta för att uppnå erforderlig produktionskapacitet i tillverkningsprocesser.

 • Skära fibrer

  Skära fibrer på ett upprullat fiberarbetsstycke för att frigöra arbetsstycket.

 • Sköta tvinnmaskiner

  Konfigurera, använda och underhålla tvinnmaskiner för att tvinna samman två eller flera fibrer till garn.

 • Förbereda råmaterial för tillverkning av konstfiber

  Förbereda råmaterial som ska gå till bearbetningsfasen, t.ex. spinning, för att förbereda fibrerna för tillverkning.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

 • Justera trådspänning

  Justera spänningen på tråden som ska lindas. Se till att tråden varken är så lös att den orsakar ojämnhet hos arbetsstycket eller så snäv att tråden deformeras eller trådförhållandet blir otillfredsställande.

 • Omvandla textilfibrer till fiberband

  Omvandla textilfibrer till fiberband genom att arbeta med öppning, kardning och utarbetande av fibrer.

Source: Sisyphus ODB