Yrke underhållstekniker, skodon

Underhållstekniker (skodon) är specialister som installerar, programmerar och finjusterar olika typer av utrustning för tillskärning, sömnad, montering och ytbehandling inom skotillverkning. De utför förebyggande och korrigerande underhåll och kontrollerar arbetsförhållanden och -prestanda med jämna mellanrum. De analyserar fel, åtgärdar problem, reparerar och byter komponenter eller delar samt utför rutinsmörjningar och ger information om utrustningens användning och energiförbrukning, främst till beslutsfattarna inom företaget.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Maskiner för skotillverkning

  Det breda spektrumet av maskiner och deras funktioner samt grundreglerna för regelbundet underhåll.

 • Skotillverkningsteknik

  Den teknik och de maskiner som används. Skotillverkningen börjar i skärningsrummet, där överdelar och bottenkomponenter skärs ut. De övre komponenterna sammanfogas genom att följa en exakt ordning med specifika steg: skärfling, vikning, sömning, o.s.v. Den sammanfogade överdelen, innersulan och andra bottendelen sammanförs i monteringsrummet, där huvudstegen är lästning och sulinläggning. Processen avslutas med slutbehandling i behandlings- och förpackningsrummet.

 • Underhåll av maskiner för skotillverkning

  Uppbyggnaden hos och funktionaliteten för olika maskiner för skotillverkning; analys av fel, reparationsprocesser och ersättningar av komponenter/delar, rutinsmörjning samt förebyggande, korrigerande underhåll och kontroll av arbetsförhållanden och prestanda. 

 • Skokvalitet

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste defekterna i skor, snabba testförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester, lämplig utrustning för kvalitetskontroll. Kvalitetssäkring av processer för skotillverkning och grundläggande koncept för kvalitet, inbegripet ramverk och standarder för skokvalitet.

 • Skomaterial

  Egenskaper, komponenter, fördelar och begränsningar för ett brett spektrum av material som används i tillverkning av skor: läder, läderersättningar (syntetiska eller konstgjorda material), textil, plast, gummi etc. 

 • Skokomponenter

  Skokomponenter för både överdelar (ovanläder, sidostycke, inlägg, förstärkningar, tåhättor, o.s.v.) och bottendelar (sulor, klackar, inläggssulor, o.s.v.). Ekologiska problem och vikten av återvinning. Val av lämpliga material och komponenter utifrån deras påverkan på skotyp och egenskaper samt tillverkningsmöjligheter. Förfaranden och metoder inom kemisk och mekanisk bearbetning av läder och andra material.

 • Utrustning för skotillverkning

  Funktionen hos olika typer av utrustning och grundläggande föreskrifter för regelbundet underhåll.

Färdigheter

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Minska miljöpåverkan vid skotillverkning

  Bedöma skoindustrins miljöpåverkan och minimera miljöriskerna. Minska miljöskadligt arbete i olika stadier av skotillverkningen.

 • Utöva målorienterat ledarskap för kolleger

  Anta en ledande roll i organisationen och bland kolleger för att ge coachning och vägledning till underordnade för att uppnå vissa mål.

 • Göra tekniska ritningar av modeartiklar

  Göra tekniska ritningar av kläder, lädervaror och skodon, inbegripet både tekniska ritningar och ingenjörsmässiga ritningar. Använda dem för att kommunicera eller förmedla designidéer och tillverkningsuppgifter till tillverkare, tekniker, verktygsmakare och tillverkare av utrustning eller till andra maskinoperatörer för provtagning och produktion.

 • Underhålla utrustning för montering av skor

  Utarbeta planer för den frekvens, de operationer, de komponenter och det material som ska användas vid underhåll av skodon. Installera, programmera, anpassa och tillhandahålla förebyggande och korrigerande underhåll av olika maskiner och utrustning som används i skotillverkningen. Bedöma de olika utrustningarnas och maskinernas funktionalitet och prestanda, upptäcka fel och rätta problem, utföra reparationer och ersätta komponenter och enheter samt utföra rutinmässig smörjning samt utföra förebyggande och korrigerande underhåll. Registrera all teknisk information som rör underhållet.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

Source: Sisyphus ODB