Yrke utredare, finansiella bedrägerier

Utredare av finansiella bedrägerier utför utredningar för att bekämpa bedrägeri, bland annat oegentligheter i finansiella rapporter, värdepappersbedrägerier och upptäckt av marknadsmissbruk. De hanterar bedömningar av bedrägeririsker och upprättar kriminaltekniska rapporter inklusive analys och verifiering av bevis. De håller kontakt med regleringsorgan.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kriminalteknisk undersökning

  Förfaranden och metoder för insamling och analys av kriminaltekniska underrättelser och data för utredningsändamål.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

 • Bedrägeribekämpning

  Metoder som används för att identifiera bedräglig verksamhet.

 • Bankverksamhet

  Den breda och ständigt växande bankverksamheten och de finansiella produkter som förvaltas av banker, från personbanktjänster, företagsbanktjänster, investeringsbanktjänster och privata banktjänster till försäkringar, valutahandel, råvaruhandel, handel med aktier, terminer och optioner.

Färdigheter

 • Tolka lagen

  Tolka lagen under utredningen av ett ärende för att känna till de korrekta förfarandena vid handläggning av ärendet, ärendets specifika status och de berörda parterna, de eventuella resultaten och hur man ska lägga fram de bästa argumenten för det mest förmånliga resultatet.

 • Hitta redovisningsfel

  Spåra konton, kontrollera att uppgifterna är korrekta och fastställa fel för att lösa dem.

 • Utarbeta revisionsberättelser

  Sammanställa information om revisionsresultat avseende finansiella rapporter och ekonomisk förvaltning för att utarbeta rapporter, peka på förbättringsmöjligheter och bekräfta styrbarhet.

 • Utföra finansiella revisioner

  Utvärdera och övervaka den ekonomiska hälsan, de transaktioner och de finansiella rörelser som anges i företagets redovisning. Se över redovisningen för att säkerställa förvaltarskap och styrbarhet.

 • Utföra kriminalteknisk redovisning

  Utföra revisioner och utvärderingar av finansiell information, räkenskaper, finansiella produkter och förvaltning av företag. Utföra finansiella utredningar med olika tonvikt, till exempel försäkringsfordringar, bedrägeri och penningtvättsförebyggande.

 • Förvalta företagets bankkonton

  Ha överblick över företagets bankkonton, deras olika syften och förvalta dem i enlighet med detta, och samtidigt hålla ögonen på deras saldo, räntor och avgifter.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Upptäcka ekonomisk brottslighet

  Undersöka, utreda och anmäla eventuell ekonomisk brottslighet, t.ex. penningtvätt eller skatteflykt, utifrån informationen i företags finansiella rapporter och räkenskaper.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Spåra finansiella transaktioner

  Iaktta, spåra och analysera finansiella transaktioner som görs i företag eller banker. Fastställa transaktionens giltighet och kontrollera misstänkta transaktioner eller högrisktransaktioner för att undvika misskötsel.

Source: Sisyphus ODB