Yrke video- och filmproducent

Video- och filmproducenter övervakar hela produktionen av en film eller ett tv-program. De väljer de manus som ska omvandlas till filmer eller serier. De hittar finansiella medel för produktion av en film eller tv-serie. De fattar slutliga beslut om hela projektet, från utveckling och redigering till distribution. Video- och filmproducenter kan ingå i en grupp av producenter och vara ansvariga för bara en del av dessa arbetsmoment.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bokföringsmetoder

  Metoder för registrering och sammanställning av affärs- och finansiella transaktioner samt analys, kontroll och rapportering av resultaten.

 • Etapper i filmproduktion

  Olika utvecklingsfaser under filmproduktion, t.ex. manusskrivande, finansiering, filmning, redigering och distribution.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Projektledningsprinciper

  Olika aspekter och steg som ingår i projektledning.

 • Audiovisuella produkter

  De olika typerna av audiovisuella produkter och deras krav, t.ex. dokumentärer, lågbudgetfilmer, tv-serier, grammofonskivor, cd-skivor och annat.

Färdigheter

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Bedöma ekonomisk bärkraft

  Revidera och analysera finansiell information och projektkrav, till exempel budgetuppskattning, förväntad omsättning och riskbedömning i syfte att fastställa projektets fördelar och kostnader. Bedöma om avtalet eller projektet kommer att lösa in investeringen och om den potentiella vinsten är värd den finansiella risken.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Hålla kontakt med finansiärer

  Samarbeta med personer som är villiga att finansiera projektet. Förhandla om överenskommelser och avtal.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Samarbeta med ett produktionsteam för video- och biograffilmer

  Samarbeta med artisterna och hjälppersonalen för att fastställa krav och budgetar.

 • Arbeta med dramatiker

  Arbeta med författare i form av workshopar eller manusutvecklingsplaner.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Välja manus

  Välja ut vilka manus som ska bearbetas till film.

 • Beakta den konstnärliga visionen

  Beakta organisationens konstnärliga och kreativa vision när man väljer ut ett projekt.

 • Samarbeta med ett filmredigeringsteam

  Arbeta tillsammans med filmredigeringsteamet under efterproduktion. Se till att slutprodukten uppfyller specifikationerna och den kreativa visionen.

Source: Sisyphus ODB