Yrke video- och filmproduktionsledare

Video- och filmproduktionsledare ansvarar för den övergripande produktionen av en film eller ett tv-program. De redigerar och översätter manuset till audiovisuella bilder. De övervakar och leder filmteamet. De förmedlar sin kreativa vision till skådespelarna, operatörerna för ljud- och videoutrustning, ljusteknikerna osv. och leder dem. De övervakar även redigeringen av det inspelade materialet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ljustekniker

  Egenskaperna hos de tekniker som används för att skapa atmosfär och effekt i kamera eller på scenen, den utrustning som krävs och lämplig installation för användning.

 • Etapper i filmproduktion

  Olika utvecklingsfaser under filmproduktion, t.ex. manusskrivande, finansiering, filmning, redigering och distribution.

 • Audiovisuell utrustning

  Egenskaper och användning av olika verktyg som stimulerar syn- och ljudsinnen.

 • Filmfotografi

  Vetenskapen om ljus- och elektromagnetisk strålning för att skapa en bild. Inspelningen kan ske elektroniskt med en bildsensor eller på kemisk väg mot ljuskänsliga material, som t.ex. filmmaterial.

 • Fotografi

  Konstutövning som utgörs av att skapa estetiskt tilltalande bilder genom att registrera ljus eller elektromagnetisk strålning.

Färdigheter

 • Säkerställa dekorens visuella kvalitet

  Inspektera och modifiera dekor och scenrekvisita för att se till att den visuella kvaliteten är optimal med hänsyn till tid, budget och arbetskraft.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Samarbeta med ett förproduktionsteam

  Samråda med förproduktionsteamet om förväntningar, krav, budget osv.

 • Studera förhållanden mellan rollfigurer

  Studera rollfigurer i manus och deras inbördes relationer.

 • Arbeta med dramatiker

  Arbeta med författare i form av workshopar eller manusutvecklingsplaner.

 • Samarbeta med ett filmredigeringsteam

  Arbeta tillsammans med filmredigeringsteamet under efterproduktion. Se till att slutprodukten uppfyller specifikationerna och den kreativa visionen.

 • Berätta en historia

  Berätta en sann eller fiktiv historia för att engagera en publik och få dem att känna igen sig i karaktärerna i berättelsen. Hålla publikens intresse under handlingens gång och se till att berättelsens poäng, om en sådan finns, förmedlas.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Samarbeta med chefsfotografen

  Samarbeta med chefsfotografen om den konstnärliga och kreativa vision som måste följas vid produktion av en film eller en teaterproduktion.

 • Leda ensemble och produktionsteam

  Leda ensemble och produktionsteam för en film eller en teaterproduktion. Underrätta dem om den kreativa visionen, vad de ska göra och var de ska vara. Sköta den löpande produktionen för att se till att allt fungerar smidigt.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Titta på scener

  Titta på råa scener och tagningar efter inspelningen för att garantera kvaliteten. Besluta vilka tagningar som ska användas och vad som behöver redigeras.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Studera mediekällor

  Undersökning av olika mediekällor som sändningar, tryckta medier och webbmedier, för att kunna inspirera till utveckling av kreativa koncept.

Source: Sisyphus ODB