Yrke video- och filmredigerare

Video- och filmredigerare ansvarar för montering och redigering av råbilder till en logisk och estetisk sekvens för antingen film, tv eller för hemmabruk. De omordnar inspelade scener och bestämmer vilka särskilda effekter som behövs. Video- och filmredigerare har ett nära samarbete med musikredigerare och musikregissörer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

 • Personliga registilar

  Förstå och analysera särskilda regissörers beteende.

 • Animerad grafik

  Tekniker och programvara för att skapa en illusion av rörelse, till exempel keyframing, Adobe After Effects och Nuke.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

 • Etapper i filmproduktion

  Olika utvecklingsfaser under filmproduktion, t.ex. manusskrivande, finansiering, filmning, redigering och distribution.

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

Färdigheter

 • Leda video- och filmredigeringsteamet

  Leda multimediekonstnärer och andra medlemmar i filmredigeringsteamet för att se till att redigeringen sker i tid och i enlighet med produktionsteamets kreativa vision.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Titta på scener

  Titta på råa scener och tagningar efter inspelningen för att garantera kvaliteten. Besluta vilka tagningar som ska användas och vad som behöver redigeras.

 • Lägga in oklippta inspelningar i en dator

  Lägg oklippta bild- och ljudinspelningar i filer på datorn.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Följa den konstnärliga ledarens anvisningar

  Följa den konstnärliga ledarens instruktioner och samtidigt förstå hans/hennes kreativa vision.

 • Ansvara för utrustning

  Starta och stänga av utrustning; identifiera och felsöka tekniska problem och genomföra mindre reparationer. Övervaka kontrollutrustningen för att identifiera säkerhets- och miljöfaror.

 • Synkronisera ljud och bild

  Synkronisera inspelat ljud med bildmaterial.

 • Samråda med producent

  Samråda med en filmproducent om krav, tidsfrister, budget och andra specifikationer.

 • Söka i databaser

  Söka efter information eller personer via databaser.

 • Klippa råfilm digitalt

  Klippa videoupptagningar digitalt för att sammanställa filmsekvenser och bestämma vad som är användbart.

Source: Sisyphus ODB