Pracownicy biurowi

Inni pracownicy biurowi

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałów

Pracownicy obsługi klienta

Sekretarze, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni