Andet manuelt arbejde

Gadesalg og -service

Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri

Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport

Manuelt arbejde med tilberedning af mad

Rengøringsarbejde

Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde