Karrieretests med Holland-koder

Af 123test-holdet. Opdateret 6. juni 2024.

Sådan finder du en karriere, der passer til din personlighed.

Når du udfører opgaver, du kan lide, nyder du dit arbejde. Holland-koder er en række personlighedstyper, der blev udviklet af psykologen John L. Holland i 1970'erne. Dr. Holland mente, at folk arbejder bedst i arbejdsmiljøer, der passer til deres præferencer. Det er muligt at finde de mest egnede arbejdsmiljøer til personer. De fleste er en kombination af to eller tre af Hollands interesseområder. Disse to eller tre områder bliver din "Holland-kode".

Holland Codes career test

Karrieretest

Tag den gratis test

Find den stilling, der passer bedst til dine interesser

Der er ting, du kan lide at gøre, uanset hvilken branche eller stillingsbetegnelse der er tale om. Du finder en tilfredsstillende karriere ved at finde de erhverv, der passer bedst til dine grundlæggende interesser. En social person ville f.eks. blive skør af at sidde alene på et kontor hele dagen. Hvis du derimod er kunstnerisk, vil du sandsynligvis hade at skulle overholde en række strenge regler i dit job. Derfor kan karriere- og erhvervstests være særdeles nyttige.

Personlighedstests baseret på Holland-koder

Holland-koder er en af de mest populære modeller, der bruges til karrieretests i dag. Holland mente, at ens valg af erhverv er et udtryk for ens personlighed. Der findes seks personlighedstyper i Hollands model, og de fleste vil passe ind i nogle af kategorierne:

  • Realistisk: praktisk, fysisk, konkret samt maskin- og værktøjsorienteret
  • Undersøgende: analytisk, intellektuel, videnskabelig, udforskende og tænker
  • Kunstnerisk: kreativ, original, selvstændig, kaotisk, opfindsom, medie, grafik og tekst
  • Social: samarbejde, støtte, hjælpe, helbrede/pleje og undervisning
  • Foretagsom: konkurrencedygtige miljøer, lederskab, overtalelse og status
  • Konventionel: detaljeorienteret, organiserende og skriftlig

Erhverv ifølge Holland-kode – et centralt element i mange karrieretests

Hvilke ting kan du lide at gøre? Gennemfør vores karrieretest, og få mere indsigt i dine egne arbejdsinteresser på få minutter.

Holland-kode for realistisk type

Realistiske erhverv er ofte arbejdsaktiviteter med praktiske problemer og løsninger. Det drejer sig ofte om planter, dyr og materialer fra den virkelige verden såsom træ, værktøj og maskiner. Mange af erhvervene omfatter udendørs arbejde og kræver ikke meget papirarbejde eller tæt samarbejde med andre.

Holland-kode for undersøgende type

Undersøgende erhverv indebærer ofte, at folk arbejder med idéer, og en stor mængde tænkearbejde. Disse erhverv kan omfatte en søgen efter fakta og løsning af problemer mentalt.

Holland-kode for kunstnerisk type

Kunstneriske erhverv indebærer ofte arbejde med former, design og mønstre. De kræver ofte, at man udtrykker sig, og arbejdet kan udføres, uden at man skal følge et klart regelsæt.

Holland-kode for social type

Sociale erhverv indebærer ofte arbejde og kommunikation med samt undervisning af mennesker. Disse erhverv indebærer ofte, at man hjælper eller yder service til andre.

Holland-kode for foretagsom type

Foretagsomme erhverv indebærer ofte opstart og udførelse af projekter. Disse erhverv kan omfatte ledelse af medarbejdere og at træffe mange beslutninger. Nogle gange kræver de, at man løber en risiko, og de drejer sig ofte om forretninger.

Holland-kode for konventionel type

Konventionelle erhverv involverer ofte overholdelse af faste procedurer og rutiner. Disse erhverv kan omfatte arbejde med data og detaljer mere end med idéer. Der er som regel en tydelig kommandostruktur, der skal følges.

Sådan danner du din Holland-kode

En nem måde at huske Holland-koderne på er RIASEC, som er det første bogstav i hver type. Dr. Holland sagde ikke, at en person kun er én af disse typer. Så ville der kun være seks typer mennesker i verden. I stedet kan en person have interesser, der er knyttet til alle disse seks typer. Når du sætter typerne i rækkefølge og starter med dem, du har mest interesse for, og fortsætter med dem, du har mindst interesse for, får du din specifikke Holland-kode.

Der er cirka 720 forskellige kombinationer, f.eks. ISERAC, AIRSEC eller CSERIA. Generelt er det kun nødvendigt med to eller tre bogstaver for at få en nyttig beskrivelse, f.eks. SC, IRC eller AIC. Denne beskrivelse kan gælde for både en person og et arbejdsmiljø. Vi kan bruge Holland-koder til at opdele både mennesker og arbejdsmiljøer i typer og finde ud af, hvordan de passer sammen. Dette hjælper dig med at vurdere en potentiel karriere eller vælge et job.

Hollands teori går også ud på, at to vilkårlige bogstaver i koden har en stærkere tilknytning, når de står ved siden af hinanden i en sekskant, som dannes af ordet RIASEC. Derfor er realistiske personer og arbejdsmiljøer tættere knyttet til undersøgende og konventionelle personer og miljøer end til sociale personer og miljøer. Én af forskellene på realistisk og social er arbejdet med maskiner eller mennesker. Konventionel er mere som realistisk og foretagsom end som kunstnerisk osv.

Du kan læse mere i den næste artikel eller gennemføre en karrieretest med udgangspunkt i Holland-koder med det samme.

References

  • 1Holland, John L. Making vocational choices: A theory of careers. Prentice Hall, 1973.