Ledelsesarbejde

Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder

Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed

Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner

Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer