Pracownicy przy pracach prostych

Pomoce domowe, sprzątacze i pracze

Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki

Pracownicy zajmujący się odpadami i inni pracownicy przy pracach prostych

Robotnicy pomocniczy w górnictwie, budownictwie, przemyśle i transporcie

Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie

Sprzedawcy uliczni, pracownicy świadczący usługi na ulicach i pokrewni