Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani