Zawód łowczy

Owczy zarządzają siedliskiem i populacją zwierząt łownych na określonym obszarze. 

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procedury zapewniania bezpieczeństwa żywności dotyczące mięsa zwierząt łownych

  Zrozumienie procedur zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz wymogów krajowych w odniesieniu do mięsa zwierząt łownych.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Znajomość gatunków zwierząt łownych

  Rozumienie biologii i ekologii odpowiednich zwierząt łownych, w tym dzikiego ptactwa, zwierzyny płowej i hodowli ryb.

Umiejętności

 • Zarządzać higieną zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki higieny w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia skutecznej higieny ogólnej. Utrzymywać i stosować procedury i przepisy dotyczące higieny przy pracy ze zwierzętami, informować o kontroli higieny w miejscu pracy oraz protokołach. Zarządzać bezpiecznym składowaniem odpadów zgodnie z przepisami miejsca przeznaczenia i lokalnymi.

 • Dbać o sprzęt łowiecki

  Naprawiać sprzęt łowiecki, budynki i kojce. Czyścić broń po użyciu.

 • Zarządzać siedliskami dla dobra zwierząt łownych

  Opracowywać i stosować plan zarządzania siedliskami

 • Kontrolować produkcję dziczyzny przeznaczoną do spożycia przez ludzi

  Wspierać higieniczne obchodzenie się z martwymi zwierzętami. Sprawdzać tusze zwierząt, aby upewnić się, że nadają się do spożycia. Upewnić się, że dziczyzna jest traktowana, przechowywana i wysyłana w sposób higieniczny i zgodnie z wymogami prawnymi.

 • Zarządzać planami zarządzania zwierzyną łowną

  Opracowywać, zarządzać i monitorować plan zarządzania zwierzyną łowną, aby upewniać się, że jest wystarczająco dużo zwierząt, takich jak jeleń, bażant, kuropatwa i cietrzew.

 • Organizować polowania na zwierzęta łowne

  Planować i organizować odstrzały i sesje wędkarskie.

 • Chronić zwierzęta łowne

  Zapobiegać polowaniom bez licencji przez patrolowanie obszaru w nocy.

 • Usuwać drapieżniki

  Eliminowanie drapieżników, takich jak lisy, kruki i szczury, poprzez strzelanie i chwytanie.

 • Hodować zwierzęta łowne

  Hodować i opiekować się młodą zwierzyną zgodnie z planem produkcyjnym.

Source: Sisyphus ODB