Zawód administrator bezpieczeństwa systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

Administratorzy bezpieczeństwa systemów informacyjno-telekomunikacyjnych planują i wprowadzają środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji i danych przed nieuprawnionym dostępem, celowym atakiem, kradzieżą i uszkodzeniem.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Narzędzia do projektowania baz danych

  Metody i narzędzia wykorzystywane do tworzenia logicznej i fizycznej struktury baz danych, takie jak struktury logiczne danych, schematy, metodologie modelowania i stosunki jednostkowe.

 • Zarządzanie internetem

  Zasady, przepisy, normy i programy, które kształtują rozwój i wykorzystanie internetu, takie jak zarządzanie nazwami domen internetowych, rejestry i rejestratorzy, zgodnie z przepisami i zaleceniami ICANN/IANA, adresy i nazwy IP, serwery nazwy domeny, DNS, TLD oraz aspekty IDN i DNSSEC.

 • Zagrożenia bezpieczeństwa sieci ICT

  Czynniki ryzyka dla bezpieczeństwa, takie jak elementy sprzętu i oprogramowania, urządzenia, interfejsy i polityki w zakresie sieci ICT, techniki oceny ryzyka, które można zastosować w celu oceny dotkliwości i skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz plany awaryjne dla każdego współczynnika ryzyka dla bezpieczeństwa.

 • Najlepsze praktyki sporządzania kopii bezpieczeństwa systemów

  Procedury związane z przygotowaniem do odzysku lub kontynuacji infrastruktury technicznej o zasadniczym znaczeniu dla organizacji.

 • Ochrona przed cyberatakiem

  Strategie, techniki i narzędzia, które można wykorzystać do wykrywania i zapobiegania złośliwym atakom na systemy informatyczne, infrastrukturę lub sieci organizacji.

 • Internet rzeczy

  Ogólne zasady, kategorie, wymogi, ograniczenia i słabe punkty połączonych inteligentnych urządzeń (z których większość jest połączona z Internetem).

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

 • Zarządzanie wykorzystywaniem urządzeń mobilnych

  Metody zarządzania korzystaniem z urządzeń mobilnych w organizacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.

 • Odporność działania organizacji

  Strategie, metody i techniki, które zwiększają zdolność organizacji do ochrony i utrzymania usług oraz operacji, które są zgodne z misją organizacyjną i tworzą trwałe wartości poprzez skuteczne rozwiązanie połączonych kwestii bezpieczeństwa, gotowości, ryzyka i przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

Umiejętności

 • Administrować zarządzanie tożsamością w ICT

  Zarządzanie identyfikacją, uwierzytelnianiem i autoryzacją jednostek w ramach systemu oraz kontrolowanie ich dostępu do zasobów poprzez łączenie praw i ograniczeń użytkowników z ustaloną tożsamością.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Zapewniać bezpieczeństwo baz danych

  Opanowanie szerokiego zakresu kontroli bezpieczeństwa informacji w celu maksymalnej ochrony bazy danych.

 • Nadzorować stosowanie zasad i norm bezpieczeństwa w informatyce

  Kierować stosowaniem i spełnianiem odpowiednich norm branżowych, najlepszych praktyk i wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji.

 • Zapewniać odpowiedni poziom funkcjonowania systemów ICT

  Zapewniać prawidłowy sposób działania, w pełni zgodny ze szczególnymi potrzebami i wynikami pod względem rozwoju, integracji, bezpieczeństwa i ogólnego zarządzania systemami ICT.

 • Rozwiązywać problemy w obszarze ICT

  Rozpoznawać problemy z serwerami, komputerami stacjonarnymi, drukarkami, sieciami i zdalnym dostępem oraz podejmować działania w celu rozwiązania tych problemów.

 • Interpretować teksty techniczne

  Czytać i rozumieć teksty techniczne informujące o sposobie wykonywania zadań, zazwyczaj z podziałem na etapy.

 • Identyfikować słabe strony systemów ICT

  Przeprowadzanie analizy architektury systemu i sieci, komponentów sprzętu i oprogramowania oraz danych w celu zidentyfikowania słabych punktów i podatności na ingerencje lub ataki.

 • Rozwiązywać problemy systemu ICT

  Identyfikacja potencjalnych awarii komponentów. Monitorowanie, dokumentowanie i informowanie o incydentach. Wykorzystanie odpowiednich zasobów z minimalnym czasem przestojów oraz wdrożenie odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

 • Zapewniać odpowiednie zarządzanie dokumentacją

  Gwarantować, że przestrzegane są normy i zasady dotyczące śledzenia i rejestracji dokumentów oraz zasady zarządzania dokumentami, m.in. zapewniając, że zmiany są wykrywane, dokumenty pozostają czytelne i nieaktualne dokumenty nie są używane.

Source: Sisyphus ODB