Zawód Administrator systemów IT

Administrator systemów IT
Credits: Shutterstock.com

Administrator IT instaluje, konfiguruje i utrzymuje organizację sieci lokalnej (LAN), sieci rozległej (WAN) oraz systemu internetowego lub czę ści tego systemu. Podtrzymuje działanie sprzętu i oprogramowania. Monitoruje sieć by zapewnić dostępno ść do niej wszystkim użytkownikom oraz by wykonać prace konieczne do utrzymania pełnej dostępno ści.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania administrator systemów it

 • Diagnozuje problemy związane ze sprzętem i oprogramowaniem, i zastępuje nowymi wadliwie działające czę ści.
 • Wykonuje operacje wspierające i odtwarzające dane.
 • Administruje i podtrzymuje działanie sieci komputerów i środowiska sieci; urządzeń komputerowych, oprogramowania systemowego i wszystkich konfiguracji.
 • Planuje, koordynuje i wprowadza środki ochrony sieci tj. danych, urządzeń i oprogramowania.
 • Wykorzystuje konsolę administratora to monitorowania działania systemów komputerowych i sieci, oraz do koordynacji dostępu i używania sieci.
 • Wykonuje rutynowe procedury wyłączania i włączania sieci, oraz gromadzi zapisy dotyczące przeprowadzonych kontroli.
 • Projektuje, konfiguruje i testuje urządzenia komputerowe, oprogramowanie sieciowe oraz oprogramowanie operacyjne systemów komputerowych.
 • Rekomenduje zmiany zmierzające do usprawnienia systemu i konfiguracji sieci, a także okre śla wymagania dotyczące urządzeń i oprogramowania wymaganych do wprowadzenia tych zmian.
 • Konsultuje się z użytkownikami sieci na temat możliwych sposobów pojawiających się problemów.
 • Programuje w językach programowania (takich jak Javascript, PERL, CGI, Vbscript...)

Powiązane zawody sprzęt, sieć

 • Inżynier sprzętu IT
 • Inżynier sprzętu komputerowego
 • Instalator linii lub kabli komunikacji
 • Kierownik ds. danych statystycznych
 • Operator sprzętu komputerowego
 • Serwisant sprzętu komputerowego
 • Specjalista ds. sieci IT
 • Technik eksploatacji produktów IT
 • Technik testowania sprzętu IT
 • Technyk sprzętu komputerowego

Source: Sisyphus ODB