Zawód Administrator systemów IT

Administrator systemów IT
Credits: Shutterstock.com

Administrator IT instaluje, konfiguruje i utrzymuje organizację sieci lokalnej (LAN), sieci rozległej (WAN) oraz systemu internetowego lub czę ści tego systemu. Podtrzymuje działanie sprzętu i oprogramowania. Monitoruje sieć by zapewnić dostępno ść do niej wszystkim użytkownikom oraz by wykonać prace konieczne do utrzymania pełnej dostępno ści.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania administrator systemów it

 • Diagnozuje problemy związane ze sprzętem i oprogramowaniem, i zastępuje nowymi wadliwie działające czę ści.
 • Wykonuje operacje wspierające i odtwarzające dane.
 • Administruje i podtrzymuje działanie sieci komputerów i środowiska sieci; urządzeń komputerowych, oprogramowania systemowego i wszystkich konfiguracji.
 • Planuje, koordynuje i wprowadza środki ochrony sieci tj. danych, urządzeń i oprogramowania.
 • Wykorzystuje konsolę administratora to monitorowania działania systemów komputerowych i sieci, oraz do koordynacji dostępu i używania sieci.
 • Wykonuje rutynowe procedury wyłączania i włączania sieci, oraz gromadzi zapisy dotyczące przeprowadzonych kontroli.
 • Projektuje, konfiguruje i testuje urządzenia komputerowe, oprogramowanie sieciowe oraz oprogramowanie operacyjne systemów komputerowych.
 • Rekomenduje zmiany zmierzające do usprawnienia systemu i konfiguracji sieci, a także okre śla wymagania dotyczące urządzeń i oprogramowania wymaganych do wprowadzenia tych zmian.
 • Konsultuje się z użytkownikami sieci na temat możliwych sposobów pojawiających się problemów.
 • Programuje w językach programowania (takich jak Javascript, PERL, CGI, Vbscript...)

Powiązane zawody sprzęt, sieć

 • Inżynier sprzętu IT
 • Inżynier sprzętu komputerowego
 • Instalator linii lub kabli komunikacji
 • Kierownik ds. danych statystycznych
 • Operator sprzętu komputerowego
 • Serwisant sprzętu komputerowego
 • Specjalista ds. sieci IT
 • Technik eksploatacji produktów IT
 • Technik testowania sprzętu IT
 • Technyk sprzętu komputerowego

Source: Sisyphus ODB